Malý byznysový slovníček

FiftyFifty, společenský magazín.
Malý byznysový slovníček na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Malý byznysový slovníček

FiftyFifty
Share

Malý byznysový slovníček

seriál :: Normálně virtuálně

Dostali jste se do kolektivu, kde se mluví jen částečně česky? Máte problém při jednáních a postřehnout o čem se mluví? Právě pro vás je zde následující slovníček.

atraktivní pekyč - balíček výhod k platu
Zamilovaný výraz lidí z HR, kteří se jeho nadužíváním v náborových inzerátech snaží zastřít skutečnost, že nedostanete zrovna moc keš. V praxi má pekyč nejčastěji podobu stravenek Gastroturek.

benefit - výhoda
Prakticky všechno, co si firma na zákazníky vymyslí, dovede marketing podat jako benefit. Setkal jsem se např. s "benefitem zasílání čtvrtletních výpisů za pouhých 30 Kč" (dřív byly zdarma).

dedlajn - smrtící hranice
Okamžik, kdy začínáme na projektu OPRAVDU pracovat.

egzekjutiv asistent - sekretářka

ejčár (HR) - lidské zdroje
Jediné oddělení, které bere práci snad ještě ležérněji než marketing. Proto vám v ejčár nikdy nezvednou telefon ani neodpoví hned na e-mail.

embíej (MBA) - umění obchodu
Ceněná listina s razítkem prestižní americké univerzity, kterou získáme např. víkendovým dojížděním do Čelákovic nebo do Legerovy ulice v Praze.
Listina propůjčuje svému nositeli nadpřirozené schopnosti, zejména bezprecedentní kluzkost a umění pronikat zezadu do trávicích traktů nejvyššího managementu.

hedhantr - lovec lebek
Člověk, který žije z úspěchu jiných. Záludnější a lépe placená obdoba kanibalů z tichomořských ostrovů, kam ostatně úspěšní hedhantři často létají na dovolenou.

kerír menežment - stabilizace kádru
Jistota, že pokud z firmy neodejdete, budete až do šedesáti dřepět na stejné židli a plat se vám bude zvyšovat o 0,25 procenta ročně.

keš - prachy
Jediná, a tedy i nejušlechtilejší pohnutka k práci. Keš se o víkendech směňuje ve vybraných podnicích za elegantní svetříky a elektronické hračky, čímž vzniká už kolem 25. dne v měsíci silná motivace zůstat u firmy a pracovat dál.

konzultant - poradce
Člověk, který v kariéře dospěl do bodu, kdy už má tolik známých, že nemusí pracovat a stačí mu jen plkat v podnicích svých přátel.

kosty - náklady
Katování kostů je první rozhodnutí, ke kterému ve své genialitě dospěje každý nový sííou. V dalších letech se kosty zase nenápadně šplhají nahoru, ale o tom se nemluví, dokud nepřijde jiný sííou, který je bude katovat.

kůl - univerzální pozitivní výraz
Kůl člověk se pozná podle toho, že má kůl vohoz, pořádá kůl akce a vůbec vede kůl život. Ve věku nad 30 let je nemožné být kůl.

marketing - průzkum
Skupina halasících lidiček, kteří jsou ambiciózní, ale nechtělo se jim studovat obtížnou školu.

midl menežment - střední manažerie
Lidé, kteří mají tak vysoké splátky na hypotéku, že pro svou kariéru musí udělat cokoli - bez ohledu na páteř a centrální nervovou soustavu.

ofis menežr - sekretářka.

pablik rílejšns (PR) - vnímání firmy navenek
Parta usměvavých lhářů, kteří tráví dopoledne čtením novin a odpoledne proplácením paragonů za včerejší mecheche s novináři.

sejls - prodejní oddělení
Někdy nazývané marketing bez diplomu. Sejls je útočištěm lidí, kteří o produktu nevědí lautr nic, ale spoléhají na to, že to nějak okecají.

sííou (CEO) - generální ředitel
Člověk, který je buď naprosto geniální, nebo měl v životě pekelnou kliku.
Vzhledem k neschopnosti většiny sííou pochopit ovládání faxu (neřkuli komplexnějších systémů) bývá druhá možnost pravděpodobnější.

relevantní - dobrý
Nabídka naší firmy je vždy relevantní. Kůl slovo do prezošek.

SAP - ultimativní test kvality vaší firmy
Podnik, který přežil zavádění SAPu, přežije už naprosto všechno.

spam - nevyžádaná pošta
Nejčastěji od lidí, kteří si myslí, že na velikosti záleží. Nejvýznamnější položka firemní korespondence vůbec. Pokud naše společnost sama rozesílá spam, neříká se mu spam, ale e-mailový ňůsletr.

technolodži/ajtý - oddělení IS/IT
Spolu s financemi jediné oddělení, jehož členové opravdu studovali. Odhaduje se, že až čtyři pětiny seznamovacích inzerátů a dvě třetiny diskusí na netu tvoří členové IS/IT, což vysvětluje i chronicky nízkou produktivitu tohoto oddělení.


Jsou výrazy, které zde chybí?
Zeptejte se, zkusíme je objasnit.


Autor:

další články seriálu Normálně virtuálně© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz