Léčba na dálku: budoucnost medicíny, nebo nafouknutá bublina?

FiftyFifty, společenský magazín.
Léčba na dálku: budoucnost medicíny, nebo nafouknutá bublina? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Léčba na dálku: budoucnost medicíny, nebo nafouknutá bublina?

FiftyFifty
Share

Léčba na dálku: budoucnost medicíny, nebo nafouknutá bublina?

S pokrokem moderních technologií pořádají velké firmy zasedání napříč kontinenty jen pomocí počítačů, kamer a internetu. Rozvoj na poli techniky se nevyhýbá ani medicíně, do jaké míry se však může léčba na dálku uplatnit v dnešní době?

Novinka jménem telemedicína

Pojmem telemedicína rozumíme poskytování zdravotnických služeb na velké vzdálenosti. V zásadě můžeme oblast telemedicíny rozdělit na tři oblasti: zasílání informací, dálkové monitorování, dálková terapie.

Za primitivní formu telemedicíny můžeme považovat již zasílání lékařských zpráv pomocí pošty, ale teprve s rozvojem internetu zaznamenalo zasílání informací bouřlivý rozvoj. Sdílení informací o  pacientech v nemocničních databázích, rychlé přesuny rentgenových snímků, to vše napomáhá rychlejší a snadnější komunikaci mezi pacientem a lékařem, ale i mezi jednotlivými specialisty.
 

Užitečné dálkové monitorování

Dálkové monitorování se v současnosti používá především v rámci působnosti praktických lékařů a kardiologů, zejména na monitorování EKG křivky nebo tlaku krve. Během několika posledních let se měřicí přístroje natolik zdokonalily, že již během měření automaticky odesílají data přes GSM síť na zabezpečený server, kde si je kdykoliv může oprávněná osoba prohlédnout.

Z tzv. telemonitoringu plynou tři obrovské výhody:
 Pacient dostane domů balíček s přístrojem, který po ukončení měření odešle z místní pošty zpět do zdravotnického zařízení, tím ušetří čas a  peníze za neustálé návštěvy lékaře.
 Lékař může individuálně nastavit parametry měření, zejména dobu monitorování, ta v dnešní době činí obvykle 2–3 týdny. Díky tomu lze zachytit i epizodické arytmie.
 Dálkové monitorování může jako diagnostický prostředek ozřejmit a urychlit léčbu závažných opakovaných stavů.

V blízké době bychom se měli dočkat i přístrojů na měření hladiny cukru v krvi nebo ukazatelů krevní srážlivosti.
 

Osobní kontakt nelze nahradit

Bezpochyby nejspornější částí telemedicíny je dálková terapie. Podstatou je to, že lékař i pacient jsou od sebe vzdáleni a veškerá komunikace a léčba probíhají pouze pomocí technických prostředků. Určité uplatnění nachází zejména ve velmi odlehlých oblastech při řešení banálních komplikací. Je však potřeba si uvědomit, že podstatou úspěšné léčby je osobní kontakt lékaře a pacienta, vztah naplněný porozuměním a  důvěrou. I když k tomu moderní medicína lékaře svádí, stále jde především o pacienty z masa a kostí, a ne o pacienty z tabulek a  statistik. Technika zatím lékařům dokáže poskytnout cenné údaje, nahradit zrak, ale nedokáže jim poskytnout hmatový vjem a vnímání pacienta v širších souvislostech.

Moderní technologie bezesporu pomáhají v léčbě pacientů, musíme je však vnímat spíše jako pomůcku lékaře než jeho náhradu. V dnešní době probíhá na poli lékařské techniky bouřlivý pokrok, uvidíme tedy, jaké novinky nám přinesou nadějné zítřky. Avšak v medicíně stále důležitý lidský faktor chápající osobnost pacienta nelze (zatím) nahradit žádným přístrojem.


Autor: Jakub Holešovský, odborník uLékaře.cz
Zdroj: U lékaře.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz