Kráska pomáhá lidem v nesnázích

FiftyFifty, společenský magazín.
Kráska pomáhá lidem v nesnázích na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Kráska pomáhá lidem v nesnázích

FiftyFifty
Share

Kráska pomáhá lidem v nesnázích

Pupendo, Želary, Horem Pádem a teď i Kráska v nesnázích - všechny tyto filmy režiséra Jana Hřebejka přispěly k realizaci důležitých charitativních projektů. Zářijová benefiční předpremiéra v kině Aero pomohla handicapovaným mladým lidem z Klarova ústavu v Praze…


V těchto dnech se rozjíždí maraton projekcí Krásky v nesnázích režiséra Jana Hřebejka a producentské společnosti Total HelpArt.

V pražském kině Aero proběhlo 4. září 2006 exkluzivní představení nového českého filmu určené na pomoc Střední škole Aloyse Klara.

Benefičního večera se zúčastnili hlavní tvůrci a protagonisté - v čele s Aňou Geislerovou, Josefem AbrhámemJiřím Schmitzerem. Přítomni byli také zástupci školy a samotní (vesměs zrakově postižení) studenti, kteří ve foyer kina vystavovali své drobné umělecké výtvory. Finanční výtěžek z této akce podpořil záslužný projekt…


Projekt dobudování relaxačního, rehabilitačního a tělovýchovného centra pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Internátní Střední škola Aloyse Klara sídlí v Praze-Krči a v současnosti bohužel nedisponuje dostatečným vybavením. Více doplňuje paní ředitelka Věra Kovaříková:

"V příštím roce oslaví naše škola 175 let svého trvání a k této oslavě bychom chtěli realizovat alespoň část naplánovaných aktivit. Plánujeme zastřešení venkovního hřiště, které by mohlo být užíváno studenty během celého roku, vybudování cyklostezky, atletického oválu se sektory pro házení, vrhy a skoky a aromatickou zahradu, speciálně zřízenou pro zrakově postižené děti."


Střední škola Aloyse Klara

Již před 170 lety si pan Aloys Klar uvědomil, že je třeba pomáhat lidem, kteří mají zrakový handicap. Díky jeho úsilí se zrodil známý Klarův ústav. Dnešním pokračovatelem ústavu je Střední škola, dříve Střední odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež - obě instituce nesou v názvu jméno svého obětavého zakladatele.

Prof. Dr. Aloys Klar byl řádný profesor filologie a klasické literatury Karlovy university, spoluzakladatel a bývalý ředitel Soukromého ústavu pro výchovu a léčení slepců v Čechách v Praze na Hradčanech, člen Hornolužiské vědecké společnosti ve Zhořelci, čestný měšťan hlavního města Prahy a města Litoměřic, emeritní děkan filosofické fakulty v Praze, zakladatel a první ředitel Klarova ústavu slepců v Praze…

Jeho spolupracovník Karel Viktor Jansgirg o něm řekl:

"Trpěl a dlouho bojoval, ač hlavní podmínka spokojenosti, zdraví, chyběla mu již od mužných let. Je tedy podivuhodná jeho nepřetržitá činnost a práce, při níž měl stále na mysli prospěch ostatních. Jeho snahy na poli dobročinnosti a po zvelebení umění nelze posuzovati bez ohledu na vůdčí jeho myšlenku: prospěti lidstvu podle nejlepších svých sil."


Škola poskytuje zrakově i jinak handicapovaným dětem se základním vzděláním možnost pokračovat ve studiu v tříletých nebo čtyřletých oborech: keramické práce, kartáčnické a košíkářské práce, keramik, čalouník, knihař, rekondiční a sportovní masér, textilní výtvarnictví nebo podnikání v rámci dvouletého nástavbového studia.

Střední škola Aloyse Klara má celorepublikovou působnost a je u nás svého druhu jediná…Podrobné informace: www.spsaklara.cz
Zdroj: TZ

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz