Konec elektronické pošty?

FiftyFifty, společenský magazín.
Konec elektronické pošty? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Konec elektronické pošty?

FiftyFifty
Share

Konec elektronické pošty?

E-mail nepatří k nejnovějším prostředkům komunikace, přesto se po celém světě stále používá ve velkém. Objevují se ale názory, že jeho dny jsou sečteny. Jak je to ve skutečnosti?

Elektronická pošta byla jednou z prvních funkcí počítačových sítí. První e-maily, které byly odeslány z armádní sítě Arpanet počátkem sedmdesátých let minulého století, se po technické stránce příliš nelišily od těch, které se po internetu pohybují dodnes. Nechyběl jim ani znak @ užívaný pro rozdělení adresy na část určující, komu je zpráva odesílána, a na část označující místo doručení. Postupem času začaly e-maily sloužit i k přenášení příloh. Protože adresa elektronické pošty je vždy jedinečná, stala se univerzálním průkazem totožnosti uživatelů internetu.

Nevýhody e-mailu

I dnes slouží e-mail k zasílání textových souborů a k diskuzím mezi jednotlivci uvnitř pracovních skupin, i když má řadu nevýhod. Pokud se například diskuze účastní větší počet lidí, jejich elektronické poštovní schránky se rychle naplní množstvím zpráv a práce s nimi začíná být nepřehledná. Diskutuje-li skupina o podobě určitého textu, je těžké sledovat jeho výslednou podobu poté, co k němu byla podána řada připomínek. Mezi členy skupiny kolují různé verze textu a některé z nich se snadno ztratí.

Nové aplikace

Již delší dobu existují aplikace, které elektronickou poštu překonávají. Jde o sociální sítě jako Facebook nebo Twitter, on-line diskuze v reálném čase, dokumenty umístěné na webu, které může kdokoli upravovat před zraky ostatních. Největší popularity dosáhl Facebook s 300 miliony uživatelů z celého světa. Jeho ovládání je snadné a nevyžaduje složitou přípravu.

Pozice e-mailu přesto zůstává zatím silná. Elektronická adresa je často nezbytná k využívání sociálních sítí či k jejich kontrole. Příklad: o nových vzkazech na sociálních sítích se uživatel často dozví díky automaticky odeslanému e-mailu.

Google Wave

V roce 2004 se dvojice inženýrů společnosti Google pokusila dosavadní technologii elektronické pošty zmodernizovat. Výsledkem byla nedávno spuštěná služba Google Wave umožňující diskutujícím posílat si vzkazy, komentovat společné projekty, spolupracovat na tvorbě dokumentů apod.
Google Wave by se podle tvůrců mohl stát plnohodnotnou náhradou e-mailu. Komunikace tu probíhá v tzv. vlnách, které překonávají omezení současné elektronické pošty. Kromě textových aplikací budou vlny moci být rozšiřovány o další služby, třeba vkládání fotoalb nebo o internetové telefonování.

První soukromé společnosti již vyvíjejí vlastní doplňky, tedy nástroje pro společnou tvorbu obchodních projektů nebo společné editování dokumentů sady Microsoft Office. Je to další krok na cestě k webovým aplikacím, k jejichž užití bude stačit počítač připojený k internetu bez nutnosti na něj instalovat stále nový software.

Zdroj: 100+1 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz