Kdy půjdeme do důchodu?

FiftyFifty, společenský magazín.
Kdy půjdeme do důchodu? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Kdy půjdeme do důchodu?

FiftyFifty
Share

Kdy půjdeme do důchodu?

Již ve třech evropských zemích je důchodový věk 67 let (Dánsko, Island a Německo). V Irsku činí 66 let a důchodový věk v 67 letech je na spadnutí ve Švédsku a Velké Británii. V drtivé většině západoevropských zemích přitom činí důchodový věk 65 let. Jaká se dá tedy očekávat hranice pro odchod do důchodu v Česku?

Předčasné důchody jsou v módě
Mnoho Západoevropanů v současné době přestává pracovat těsně po šedesátém roku a hojně využívají předčasné důchody. V Česku je situace obdobná a mnoho občanů raději odchází do penze dříve i za cenu nižší státní penze a využívá tak možnosti čerpání tzv. předčasného důchodu. Možnost odejít do předčasného důchodu se v Evropě v průměru pohybuje od dvou do pěti let (nejčastěji tři roky), nejdříve mohou do předčasného důchodu odejít občané v 55 letech (Francie, Polsko, Portugalsko a Řecko).

Státní penze budou v budoucnu klesat

Životní úroveň penzistů v Evropě je v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi vysoká. Průměrný důchod v členských zemích Evropské unie činí více než 70% příjmu před odchodem do důchodu. Obyvatelstvo v Evropě je přitom nejstarší na světě, počet penzistů rok od roku roste, vždyť každý šestý občan Evropské unie je starší 65 let. Výplata státních penzí státní rozpočty značně zatěžuje, navíc jsou nastolena určitá pravidla pro vyplácení důchodů, která nelze měnit z roku na rok, a tak tyto výdaje nemůže vláda v žádném případě snižovat, a jedná se v podstatě o povinné výdaje. V budoucnu se dá očekávat pokles celkových výdajů, neboť státní penze budou klesat. Občané budou více nuceni spoléhat se sami na sebe a mít uzavřeno penzijní připojištění, životní pojištění a další finanční produkty k zabezpečení na stáří.

Odchod do penze v Česku nyní a v budoucnosti
Nárok na předčasný důchod mají občané tři roky před řádným odchodem do starobního důchodu. Musí ovšem splnit podmínku 25 let pojištění. Předčasný důchod je nižší, je krácen o 0,9% za každých 90 dní odchodu dříve do důchodu. Nárok na starobní důchod má občan, jestliže dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění (25 let anebo 15 let při dosažení věku 65 let). Důchodový věk se v současné době zvyšuje tak, aby v roce 2012 byl potřebný věk pro odchod do důchodu 63 let pro muže. U žen závisí na počtu vychovaných dětí (63 let pro ženy, které nevychovaly žádné dítě, 62 let pro ženy, které vychovaly jedno dítě, 61 let pro ženy, které vychovaly dvě děti, 60 let pro ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti a 59 let pro ženy, které vychovaly pět a více dětí). Věková hranice pro odchod do důchodu v 65 letech nás asi nemine, jestli to však bude konečný důchodový věk ještě není zdaleka, vzhledem i k vývoji ve světě, jisté.

Zdroj: Primavikend.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz