Je vám šéf

FiftyFifty, společenský magazín.
Je vám šéf na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Je vám šéf

FiftyFifty
Share

Je vám šéf

Jeden jsme takový a druhý zase makový… S povahami nás lidí je svízel. Co člověk, to originál, ale základní povahy můžeme rozeznávat čtyři. Poznáte se?

Ten, kdo je povahou cholerik, bývá přirovnáván k ohni, z ročních období pak k létu. Jaký bývá nejčastěji? Bledší tváře, raději má nápoje než pokrmy. Dobře chápe a také má vynikající, bystrý rozum. Tělesně je ovšem poněkud slabší. Je to energický až horkokrevný a vznětlivý jedinec. Náladovost a výbušnost je u něj na denním pořádku. Svým nadšením však dokáže strhnout ostatní. Nelze mu upřít odvahu. Jeho myšlenky jsou plné smyslnosti, ale málokdy dojde na jejich realizaci. Vyhnout by se měl rozhodně horkým a suchým jídlům.
Ideální povolání - před cholerikem má každý respekt, proto se hodí na vedoucí pozice. Aby se ale cholerici nestali šéfy tyrany, musí se naučit ovládat..
Cholerikovo motto: Bojte se mě!

Povahou, kterou můžeme přirovnat ke studené vodě, je flegmatik. Je chladnokrevný a odpovídá rázu zimního počasí. Jeho tělo je silné, obličej - barvy neurčité.. Dokáže za všech okolností zachovat klid. Někdy se může zdát, že nemá vlastní názor, ale spíše je to tak, že nepovažuje za důležité jej vyslovovat. Je realista, materialista, rozumově založený, ale často také pomalý, lhostejný, usedlý. Jí hodně a rád, avšak málo pije! Možná právě nedostatek tekutin umocňuje častou ospalost a lenost, které jsou jeho věrnými souputnicemi. Člověku s touto povahou rozhodně prospívají teplá a nemastná jídla.
Ideální povolání - protože si flegmatik vždy dokáže zachovat chladnou hlavu, dobře se uplatní jako vedoucí, učitel a v jakékoliv práci v kolektivu.
Flegmatikovo motto: Dejte mi pokoj!

K zemi je přirovnáván melancholik. Nejlépe se k němu hodí podzimní období. Je těžkomyslný a velmi často bývá nešťastný. K sobě i okolí je tvrdý, často se zlobí. Bývá zvědavý a také nevěrný. O všem příliš přemýšlí. Díky tomu ale dokáže naslouchat lidem a pochopit jejich problémy. Je vrbou, které se můžete kdykoliv svěřit. Protože má pochybnosti o sobě samém a nevěří, že by se mu mohlo něco podařit, občas trpí depresemi a únavou. Jí málo, o to více pije a trpívá žaludečními potížemi. Svědčí mu suchá a teplá jídla, jen ne nic studeného.
Ideální povolání - melancholici jsou díky své vnímavosti skvělí psychologové a umělci. Nehodí se na vedoucí pozice.
Melancholikovo motto: Litujte mě!

Povaha sangvinika je přirovnávána ke vzduchu a k období jara. Šťastná povaha! Člověk zpravidla veselý, poctivý, výmluvný, chytrý, též soucitný, obklopen mnoha přáteli. Kolem sebe neustále šíří pozitivní energii a čiší upřímnou radostí ze života. Je oblíben v kolektivu, ale nedokáže udržet tajemství ani se příliš vžít do problémů jiných lidí. Jeho zápornou stránkou je náladovost a nespolehlivost. Ani jemu nechybí odvaha. Učí se snadno a rychle chápe. Pleť má jemnou. Studená a suchá jídla mu udělají dobře, vyhnout by se měl teplým a vlhkým věcem
Ideální povolání - uplatní se všude, kde je třeba dynamiky a organizačních schopností.
Sangvinikovo motto: Obdivujte mě!

Tak jak? Vyžadujete obdiv jako sangvinik, či potřebujete politovat..? A nebo je vám šuma fuk, že se váš šéf ještě nenaučil ovládat..


Zdroj:
mineralfit.cz
Spirit


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz