Jak ušetřit na povinném ručení

FiftyFifty, společenský magazín.
Jak ušetřit na povinném ručení na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jak ušetřit na povinném ručení

FiftyFifty
Share

Jak ušetřit na povinném ručení

Bonus bývá většinou klíčovým faktorem při stanovení výsledné ceny povinného ručení. Díky slevě za bezeškodní průběh lze na pojistném standardně ušetřit až polovinu, u některých pojišťoven dokonce 60 % ze základního pojistného. Přinášíme vám několik tipů, jak díky bonusu ušetřit za pojištění co nejvíce.

Pojišťovny mají ze zákona povinnost zohlednit v ceně povinného ručení předchozí bezeškodní průběh formou slevy, které se říká bonus.
Konkrétní úroveň bonusů se vypočítá jako součet celých měsíců, za které byl pojistník pojištěn u některé z pojišťoven. Opakem je potom malus, kdy se odečítají měsíce za případné pojistné události, které klient způsobil. Individuální historie pojistníka neboli škodní průběh, patří mezi nejdůležitější faktory při stanovení celkové výše pojistného za povinné ručení. Pojišťovny zavedly bonusový systém od 1. 1. 2000, což znamená, že klienti mohli do současnosti získat až 165 měsíců bezeškodného průběhu. Pro maximální slevu na pojistném však stačí dosáhnout alespoň 120 měsíců bezeškodného průběhu. V takovém případě má klient u většiny pojišťoven nárok na 50% slevu.

Změnou pojišťovny o bonus nepřijdete

Přestože se jedná o poměrně známý fakt, je nutné zmínit, že při změně pojišťovny klient o své dosavadní bonusy nepřichází. Bonusy se mezi jednotlivými pojišťovnami převádějí. Prostřednictvím databáze škod, kterou spravuje Česká kancelář pojistitelů, si může pojišťovna ověřit váš škodní průběh a určit správnou výši bonusu. Přesto si ale při ukončení pojistné smlouvy vyžádejte od pojišťovny takzvané potvrzení o bezeškodném průběhu, abyste v případě potřeby mohli nárok na bonus doložit.

Převeďte si bonus a zdvojnásobte slevu

Pokud máte v rodině více automobilů, lze na povinném ručení ušetřit převedením bonusů. Pojišťovny totiž často nabízí v rámci pojišťovny možnost převodu bonusu na rodinného příslušníka. Triglav pojišťovna například umožňuje převod bonusu na manžela či manželku, kteří žijí ve společné domácnosti. Současně lze převést bonus z fyzické osoby nepodnikatele na fyzickou osobu podnikatele a naopak.

Díky bonusu můžete mít levnější havarijní pojištění

Ušetřit díky bonusům můžete také při sjednání havarijního pojištění. Pojišťovny počítají bonus pro havarijní pojištění dle skutečného škodního průběhu v rámci tohoto pojištění. Zároveň berou ohled i na předcházející pojištění u jiných pojišťoven, kde je třeba prokázat dobu trvání písemným potvrzením. Řada pojišťoven umožňuje bonus vyježděný na povinném ručení uplatnit i v havarijním pojištění. Díky bezeškodnímu průběhu získáte jednoduše stejnou slevu na povinném ručení i havarijním pojištění.

Viníci dopravních nehod můžou doplatit na malus

Pokud jezdíte bez nehod, máte každoročně až do dosažení maximální úrovně bonusu nárok na vyšší slevu na pojistném. V případě, že zaviníte dopravní nehodu a z vašeho povinného ručení je vyplaceno pojistné plnění poškozenému, pojišťovna uplatní takzvaný malus. To znamená, že klient přichází o část bezeškodní doby a pojistné se mu tím pádem navýší. Některé pojišťovny odečtou klientovi za pojistnou událost z bonusu 24 měsíců, jiné až 36 měsíců.

Zajímavostí ale je, že pokud někdo disponuje maximálním bonusem, jedna zaviněná pojistná událost mu nemusí ublížit. „Pokud má klient vyježděno například 160 měsíců, v případě pojistné události se u jednotlivých pojišťoven dostane na úroveň slevy 136 nebo 124 měsíců. To je stále úroveň bonusu zaručující nejvyšší možnou slevu za bezeškodný průběh,“ uklidňuje vzorné řidiče Roman Sznapka, produktový manažer Triglav pojišťovny.



Zdroj: tz Lesenský.cz






© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz