Jak nakoupit bezpečné potraviny na vánoční svátky?

FiftyFifty, společenský magazín.
Jak nakoupit bezpečné potraviny na vánoční svátky? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jak nakoupit bezpečné potraviny na vánoční svátky?

FiftyFifty
Share

Jak nakoupit bezpečné potraviny na vánoční svátky?

Vánoční svátky jsou tradičně spojené s rostoucími útratami za potraviny; vyšší nárůst lze sledovat u sušeného ovoce, čokolády, alkoholu, rybích produktů, lahůdek, ale i u „luxusnějších“ výrobků. Ne vždy je však vyšší cena spojena s vyšší kvalitou.

Spotřebitelé by proto vždy měli plně využívat svého základního práva na informovanost. Co vše musí být uvedeno na etiketě, jaké jsou požadavky na výrobce a distributory potravin a kam se obracet v případě neuznání práva na reklamaci, to vše může spotřebitel zjistit během informační kampaně SOS a TÜV SÜD Czech.

Základní povinností výrobce, dovozce nebo distributora dle české legislativy je informovat spotřebitele prostřednictvím etikety o zařazení do druhu, skupiny a podskupiny, výrobci nebo zemi původu (+prodávajícím/dovozci s adresou), hmotnosti, objemu nebo počtu ks, návodu k přípravě, podmínkách skladování, minimální trvanlivosti, složení výrobku, případném výskytu alergenů a tabulce výživových a energetických hodnot (u vybraných potravin/nápojů).

Plnění legislativních požadavků na bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin kontrolují státní dozorové orgány (např. Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Státní rostlinolékařská správa), informace o nebezpečných potravinách lze nalézt v oznamovacím systému RASFF. Řada výrobců přistupuje navíc k dobrovolné certifikaci, která spotřebitelům potvrzuje, že dané produkty byly prověřeny třetí nezávislou stranou – jedná se zejména o certifikáty IFS, BRC, HACCP či ISO 22000, na produktech se často objevují značky kvality potvrzující jejich pravidelné testování certifikačními a inspekčními orgány.

V případě, že spotřebitel v obchodě zakoupí potravinu, která nevyhovuje uvedeným specifikacím, má právo na její reklamaci, a to do 8 pracovních dní (výjimku tvoří rychle se kazící potraviny, kde je nutno uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději následující den po koupi).

V případě jakýchkoli pochybností se spotřebitel může obrátit na Sdružení obrany spotřebitelů na informační lince 900 08 08 08.

Zdroj: tz SOS 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz