Jak na penále u zdravotního pojištění?

FiftyFifty, společenský magazín.
Jak na penále u zdravotního pojištění? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jak na penále u zdravotního pojištění?

FiftyFifty
Share

Jak na penále u zdravotního pojištění?

Každý drobný živnostník nebo podnikatel se během roku může dostat do situace, že nemůže řádně a včas odvést pravidelnou měsíční platbu zdravotního pojištění z důvodu, že jeho odběratelé mu nezaplatili. Zdravotní pojišťovna si potom za každý den prodlení od letošního roku účtuje 0,05% z dlužné částky (předtím dokonce 0,1%). Jak postupovat při obdržení vyúčtování pojistného nebo platebního výměru od pojišťovny?

Dlužné pojistné se musí uhradit vždy!
I když se živnostník dostal do finančních problémů, musí počítat s tím, že ze zákona není možné se domoci ani částečného prominutí pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Pokud má tedy, dejme tomu, čtyřměsíční výpadek v placení pojistného a nyní je jeho finanční situace stabilizovaná a může již řádně platit pravidelné zálohy, ale současně ještě nemá peníze na doplacení pětiměsíční „díry“, je nejlepší se s příslušnou zdravotní pojišťovnou domluvit na splátkovém kalendáři na úhradu dlužného pojistného. Tento lze sjednat okamžitě, nemusí se čekat až pojišťovna sama živnostníkovi vyměří a doručí dlužnou částku na pojistném a penále v rámci správního řízení – platebním výměrem. Rozhodovat o odstranění tvrdosti penále totiž lze i na základě vyúčtování pojistného – to platí především pro živnostníky řešící své problémy včas.

Podání žádosti o prominutí penále
Ihned při řešení nedoplatku na pojistném má živnostník možnost požádat o prominutí vyměřeného penále na veřejné zdravotní pojištění. Písemnou žádostí se obrátí na příslušnou pojišťovnu o snížení či prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. V této žádosti vypíše všechny podstatné důvody mající vliv na neuhrazení dluhu (např. v případě, že mu vykradli sklad je dobré přiložit zprávu policie…). Tato žádost musí být však podána nejpozději v patnáctidenní lhůtě od písemného doručení platebního výměru. Pokud není s pojišťovnou sepsána dohoda o splátkách a pojistné nebude uhrazeno, nemůže být této žádosti ze zákona vyhověno. V případě, že je uzavřen splátkový kalendář, bude se žádostí o prominutí penále pojišťovna zabývat až po uhrazení poslední splátky. Současně však během splácení roste dluh na penále. Po doplacení poslední splátky si však může živnostník podat druhou žádost o prominutí penále, tentokrát na penále vzniklé během trvání splátkového kalendáře. Když je pojistné uhrazeno jednorázově, zašle příslušná pojišťovna plátci písemné vyrozumění – prominutí penále, jeho snížení či nevyhovění žádosti. Jednoznačně však platí, že živnostník komunikující s pojišťovnou a snažící se své závazky řešit, má při jednání o svém penále velmi dobrou výchozí pozici a naději na prominutí či alespoň výrazné snížení svého penále. Na prominutí či snížení není ze zákona paušální zákon a rozhoduje o něm každá pojišťovna sama na základě svých vlastních vnitřních předpisů.

Kdy podat odvolání?
Když živnostník nesouhlasí s částkou vyměřeného dlužného pojistného a penále, nebo si myslí, že mu nemělo být vůbec vyměřeno, podá si opět v zákonné patnáctidenní lhůtě po obdržení platebního výměru odvolání, ve kterém uvede všechny své výhrady a písemně je doloží.


Autor: Petr Gola

Zdroj: Prima víkend


© 2005 – 2020 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.