Jak na investování do podílových fondů

FiftyFifty, společenský magazín.
Jak na investování do podílových fondů na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jak na investování do podílových fondů

FiftyFifty
Share

Jak na investování do podílových fondů

Úrokové sazby jsou všeobecně nízké a lidé hledají různé cesty, jak zhodnotit svoje úspory. Jednou z možností jsou podílové fondy. Na trhu existuje nepřeberné množství produktů lišících se mírou rizika i výší poplatků. Co je dobré vědět při investování do podílových fondů?

Ujasněte si investiční horizont

Doba, po níž hodláte investovat svoje finance, se nazývá investiční horizont. Je důležitý pro určení investičních nástrojů a složení portfolia. V delším časovém horizontu je vhodnější investovat do dynamických fondů, které mají větší výkyvy a nesou vyšší riziko, ale z dlouhodobého hlediska představují větší potenciál zisku. Pro investici v řádu několika málo let je vhodnější využít produkt konzervativnější. Platí tedy, že investice rizikovější a více volatilní je vhodné realizovat v horizontu 5 až 10 let i více. V krátkém časovém období totiž může investice ztratit velkou část své hodnoty a investor prodělá.


Efekt pravidelné investice

Lidé by měli pravidelně odkládat část svého příjmu a tvořit si rezervu. Právě pravidelný nákup podílových listů může být jednou z možností, jak tyto prostředky zhodnotit. Při pravidelné investici do podílových fondů se především v dlouhodobém horizontu projeví takzvané průměrování nákladů. Pravidelným investováním stále stejné částky se nakupuje menší množství podílových listů, když jsou ceny nahoře, a naopak větší množství, když jsou podílové listy levné. Pokud nastane propad na trzích, investor se poté dostává rychleji do zisku, protože velkou část podílových listů nakoupil, když byly trhy s cenami dole.


Nezapomínejte na poplatky

Investice do podílových fondů nejsou zadarmo. Jsou s nimi spojeny především vstupní poplatky a manažerské poplatky. Manažerské neboli správcovské poplatky kryjí náklady na správu majetku fondu, protože aby manažeři fondu investovali svěřené prostředky co nejlépe, musejí neustále hledat nejlepší investiční příležitosti. Vstupní poplatky se většinou platí při nákupu podílových listů. „Lidé by se měli zajímat o informace uvedené ve statutu fondu, jenž obsahuje investiční strategii i rizika a rovněž veškeré poplatky,“ uvádí Miloslav Kufa (Ramfin). „Statut také většinou obsahuje index celkových nákladů fondu, který se značí TER (Total Expense Ratio). Jeho význam spočívá v tom, že zahrnuje všechny skutečné náklady,“ dodává Miloslav Kufa s tím, že uváděný výnos fondu je od tohoto ukazatele již očištěn. Čím je TER vyšší, tím je větší i poměr nákladů fondu k jeho výnosům.


Diverzifikujte

V rozhodování, kam peníze investovat, hraje podstatnou úlohu rovněž diverzifikace. Je dobré takříkajíc nevsázet všechny peníze na jednu kartu. Proto může být rozumné rozložit svoji investici nejen do různě rizikových instrumentů – akciových fondů, dluhopisových fondů a dalších –, ale i do různých odvětví průmyslu, kupříkladu část do IT, část do těžebního průmyslu, část do bankovnictví a podobně. Jiná úroveň diverzifikace může spočívat v regionálním rozložení, kdy můžete investovat třeba do fondů rozvíjejících se ekonomik. Diverzifikujte i mezi jednotlivými finančními produkty. Vedle podílových fondů je dobré mít i rezervu třeba na spořicím účtu, popřípadě další peníze investovat například do nemovitosti.


Předchozí výnosy nejsou zárukou těch budoucích

Neexistuje jistá investice. Pokud vám někdo tvrdí, kam investovat na základě rostoucího grafu z předchozích let, nemá tato informace žádnou váhu. „Předchozí výnosy určitě nejsou zárukou výnosů budoucích. Naopak fond, jenž je aktuálně v poklesu, může v určitém investičním horizontu slibovat lepší výnos než ten, který v posledním roce rostl,“ upozorňuje Michael Pokiser (Ramfin) a dodává: „Samozřejmě se nelze orientovat podle směru křivky grafu, ale je třeba investorovi vybrat vhodný instrument dle jeho preferencí.“Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz