Indiáni mu ženu přidělili

FiftyFifty, společenský magazín.
Indiáni mu ženu přidělili na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Indiáni mu ženu přidělili

FiftyFifty
Share

Indiáni mu ženu přidělili

Všední dokument o nevšedním badateli, dobrodruhovi Alberto Vojtěchu Fričovi a jeho jihoamerických dobrodružstvích na počátku minulého století.

Dokumentaristé Vladimír Šimek a Kamila Šimková-Broulová se vydali po stopách českého dobrodruha a cestovatele Alberto Vojtěcha Friče.

Ten začátkem minulého století, ve svých devatenácti letech, odplul do Jižní Ameriky, aby se zde věnoval sbírání kaktusů. Ale osud tomu chtěl jinak a jeho cesty ho zavedly mezi jihoamerické indiány. Začal se věnovat etnografii, sbíral řemeslné výrobky, zapisoval zvyky místních domorodců a dokonce vytvořil řadu slovníků různých kmenů, které navštívil. Právě v jednom z nich získal i své indiánské jméno Karai Pukú a nejen to, stal se váženým členem kmene, v zápase zabil jaguára a byla mu přidělena žena Loray, ač v Praze žil se ženou a synem.

Již v roce 1922 fotografoval na kinofilm fotoaparátem podle vlastního návrhu. Do Jižní Ameriky zavítal několikrát. Pozdější výpravy směřovaly opět ke sbírání a popisování nových druhů kaktusů. Napsal několik dobrodružných, cestopisných a etnografických knih. Byl rebelem téměř proti každé době, ve které žil, a přestože dokázal odolávat mnohým nebezpečím divočiny, zemřel v roce 1944 na tetanus, jako do sebe uzavřený a mrzutý muž.

Když se ke konci devadesátých let vypravili dva čeští novináři do míst, kde Alberto Vojtěch Frič pobýval, ke svému úžasu nalezli stařenku Hermínu Fričovou, dceru A.V.Friče, a její rozvětvené příbuzenstvo, převážně nesoucí jméno Frič. V současné době se obě větve Fričů, česká i jihoamerická, úzce přátelí.

Tvůrci dokumentu skládají poklonu zajímavému a zvídavému člověku, který si rozhodně pozornost zaslouží. Alberto Vojtěch Fič byl dobrodruh, kterých není nikdy dost.


ČT2
6. 4. 2006 20.00
České stopy: Karai Pukú
Pátrání po dosud neznámých úsecích dobrodružného života vědce a cestovatele A.V.Friče v dokumentu K. Broulové-Šimkové a V. Šimka

7. 4. 2006 15.00

11. 4. 2006 01.50


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz