I zboží z bazaru a zastavárny můžete reklamovat

FiftyFifty, společenský magazín.
I zboží z bazaru a zastavárny můžete reklamovat na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > I zboží z bazaru a zastavárny můžete reklamovat

FiftyFifty
Share

I zboží z bazaru a zastavárny můžete reklamovat

Nejen u obchodníků v klasických obchodech, ale i u provozovatelů bazarů a zastaváren může kupující uplatňovat reklamaci bazarového zboží. Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí tohoto roku 174 kontrol bazarů a zastaváren a nedostatky zjistila u 112, což představuje takřka 65%.

Nejčastěji byly bazary a zastavárnami porušovány informační povinnosti, konkrétně ustanovení o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva reklamovat zakoupené zboží.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 2. 1. do 31. 3. 2017 kontrolní akci u provozovatelů bazarů a zastaváren, která byla zaměřena na plnění zákonných povinností, zejména pak zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy osoba, která nabízí nebo prodává zboží do bazarů a zastaváren je povinna předložit doklad totožnosti.


Rady pro spotřebitele pro nákup zboží v bazarech a zastavárnách

  spotřebitel má i při nákupu použitého zboží právo na informace o výrobci, dovozci, případně dodavateli, dále na název výrobku a údaje o velikosti, rozměru či další údaje potřebné dle jeho povahy k identifikaci, případně užití

  prodávající je povinen u použitých věcí, u kterých je třeba při užívání zachovat zvláštní pravidla (zejména řídí-li se jejich užívání návodem), spotřebitele s těmito pravidly seznámit, a také ho upozornit na rizika nesprávného použití

  použité zboží musí být zřetelně označeno cenou a na vyžádání je prodávající povinen vydat spotřebiteli řádně vyplněný doklad o koupi, který slouží v případě uplatnění odpovědnosti za vady jako důkaz, jaký výrobek, od koho, kdy, za kolik a v jakém stavu byl zakoupen

  prodávající má povinnost i u použitého zboží spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat, rozsah odpovědnosti prodávajícího stanoví občanský zákoník (§§ 2165-2174 zák. č. 89/2012) u spotřebního zboží obecně na 24 měsíců, při koupi použitého spotřebního zboží se prodávající může se spotřebitelem dohodnout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu, zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je však třeba vyznačit v dokladu o koupi, stejně jako případné vady nebo nedostatky, s nimiž byl kupující předem seznámen

  prodávající musí spotřebitele při prodeji použitých, případně upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou omezeny, na tyto skutečnosti zřetelně upozornit, a takové výrobky prodávat odděleně, prodávající je rovněž povinen kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje

  v případě použitých věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla cena snížena, při koupi použité věci by měl spotřebitel také vědět, že pokud má výrobek vadu, z níž je prodávající zavázán, nemá spotřebitel právo na výměnu věci, ale na slevu z ceny

  prodávající je také povinen na požádání spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést, umožňuje-li to jeho povaha, například jedná-li se o počítač, telefon, televizi, fotoaparát či spotřebiče sortimentu elektro

  vybavení výrobků, kde je vyžadován návod k použití a správné údržbě, musí být v českém jazyceZdroj: tz ČOI, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz