Editorial o hovně... tedy tom psím

FiftyFifty, společenský magazín.
Editorial o hovně... tedy tom psím na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Editorial o hovně... tedy tom psím

FiftyFifty
Share

Editorial o hovně... tedy tom psím

seriál :: Editorialy

Jo, jo - bydlím na pražském sídlišti a okolnosti mě nutí, abych na internet opakovaně publikovala své zážitky ohledně psích hoven. Jsem jimi totiž zcela obklopena, jsou všude kolem mé rodiny a naším nejčastějším zvoláním při odchodu z domu se již dávno stalo: "Bacha na hovna!"

Naše rodina je v okolí už známa - všichni zdejší pejskaři musí znát tu rodinku, co pořád po někom pokřikuje, aby byl tak laskav a po svém psovi tu hromadu uklidil. Dokonce někdy narychlo vyndaváme nákup z pytlíků, které ochotně nosíme majitelům psíků, kteří s oblibou kadí před náš dům nebo před školku.
Před školkou je to vyložená lahůdka.

Na rohu školky je koš a u něj příslušné pytlíky pro majitele psů.
A okolo toho koše je skutečně hovno vedle hovna. Na tomto místě dochází k jakési koncentraci hoven, právě tak, jako v tomto článku dojde zřejmě k vysoké koncetraci tohoto výrazu.
Za pobízení lidí k uklízení jsme si za poslední roky vyslechli spoustu nadávek a ztratili u toho spoustu zbytečného času a nervů. Naposledy jsem byla nazváná "totálně bláznivou", což jsem samozřejmě strávila vcelku bez újmy. Veselé však bylo, že důvodem nařčení ohledně mé narušené psychiky bylo ohromné hovno vlčáka, které tento umístil na růžek, který s dcerou téměř překračujeme každý den. Je to roh vchodu do školky. Ta bláznivá se zeptala, zda statný psovod po svém psíkovi velikosti menšího telete uklidí.
Někdy jsem oslovenými pobídnuta, ať to laskavě říkám i těm ostatním, na což odpovídám, že tak činím. "No to teda vidím!", dozvím se od rozčilených pejskařů, kteří vítězoslavně ukazují na pozůstatky po členech jiných psích smeček.
Jindy mě lidé prostě ignorují a táhnou sebe i psa beze slova dál.

Logicky je nezastraší hrozba pokuty, jelikož ji snad nikdy žádný policista ještě nezkasíroval, ale hlavně to tak prostě necítí. Děti kvůli tomu vůbec nemůžou na trávníky. Pejskové ano.
A to je prostě podle nich správně.
Jestli tento problém neznáte a i vám to přijde celé přitažené za vlasy, jste štastlivci, kteří nežijí ve městě. Možná má vaše životní prostředí také svoje mouchy, ale věřte, že se jen těžko můžou srovnávat s všudepřítomnými hromádkami psích hoven.
Používání tohoto výrazu je pro mě zřejmě jakousi formou terapie, jelikož při jeho napsání pocítím vždy a znova lehkou úlevu. Tak proto je zde použito přesně devětkrát.

Vypadá to ale, že přeci jen nejsem bláznivá sama. Pokud vás to zajímá, máme zde několik faktů.

Jak je to s předpisy

Některé předpisy pohyb psů na veřejnosti omezují. Je to především vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, která v § 2 písm. c) zakazuje vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště a umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům a dále v § 3 zakazuje volné pobíhání psů ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze, a v ostatní veřejné zeleni, vyjma míst, kde je to příslušnou značkou výslovně povoleno. Porušení těchto zákazů může být posuzováno jako přestupek proti pořádku ve věcech místní samosprávy podle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích. Strážník Městské policie může za tento přestupek uložit přestupci blokovou pokutu až do výše 1000 Kč nebo přestupek oznámit příslušnému správnímu orgánu.

Znečišťování veřejného prostranství
Při venčení psa nesmí dojít ke znečištění veřejného prostranství. Pokud k němu dojde, je vlastník psa podle vyhlášky NV hl. m. Prahy č. 8/1980 o čistotě na území hl. m. Prahy ve znění pozdějších vyhlášek povinnen takové znečištění neprodleně odstranit.
Neučiní-li tak, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích. Strážník v takovém případě může uložit přestupci blokovou pokutu až do výše 1000 Kč nebo přestupek oznámit příslušnému správnímu orgánu.

Znečištěním jsou v tomto případě míněny psí výkaly, nikoliv "značkování" plotů, patníků apod.

Podle stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy je psí exkrementy možno odkládat do nádob na směsný komunální odpad. Mnohde jsou však pro jejich odkládání rozmístěny i zvláštní odpadkové koše.

(Zdroj: Praha5.cz)To tedy jen pro pořádek, kdybyste se snad také někdy chtěli rozčilovat. Ale pro samá hovna (to jsem musela, abychom to zarovnali), jsem snad chvíli zapomněla na celý web.
Chystala jsem se vás upozornit na velký počet soukromých, neboli osobních, diskuzí, které nám tu zjara vykvetly. Máme tu třeba diskuzi o hudbě, nazvanou Libozvuky, pak diskuzi o kouření, o depresích, diskuzi v básních, diskuzi o vaření...
Svoji diskuzi si můžete založit i vy, a to v nastavení - vpravo nahoře. Může být i uzamčená a tak dále. Je tu pro vás spousta dalších možností a pravidelných akcí.

Hezky si je užijte.


další články seriálu Editorialy© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz