Dvořákova Praha láká poslední prázdninovou neděli

FiftyFifty, společenský magazín.
Dvořákova Praha láká poslední prázdninovou neděli na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Dvořákova Praha láká poslední prázdninovou neděli

FiftyFifty
Share

Dvořákova Praha láká poslední prázdninovou neděli

na výlet českou metropolí Po stopách Antonína Dvořáka

V Praze 31. července 2018 – Ještě než zazní v Rudolfinu první tóny slavnostního zahajovacího koncertu festivalu Dvořákova Praha, zvou jeho pořadatelé na další objevnou hudební výpravu po stopách velkého skladatele. V neděli 2. září odpoledne se poprvé vydáme po pražských místech významných pro uměleckou dráhu i osobní život Antonína Dvořáka. Celkem čtyři hudební zastavení zavedou festivalové fanoušky do míst, kde Dvořák studoval, pobýval i koncertoval. Koncerty doplní zasvěcený a zapálený výklad festivalového muzikologa Davida Beveridge.

Prvním zastavením je byt architekta a mecenáše Josefa Hlávky ve Vodičkově ulici, kde byl Dvořák častým a vítaným hostem. Atmosféru domácího muzicírování nám připomene Bennewitzovo kvarteto. Další kroky povedou do malebného kostela sv. Vojtěcha, kde Dvořák v mládí usedal za varhany. Zde zazní výběr Biblických písní a části Lužanské mše v podání Pražského smíšeného sboru. Třetím zastavením bude úchvatné secesní sídlo Zpěváckého spolku Hlahol, s nímž Dvořák za svého života úzce spolupracoval. Navíc se nachází na dohled od Žofína, tedy místa, kde mistr osobně premiéroval řadu svých děl. V Hlaholu zazní jeho sborové skladby v podání Kühnova smíšeného sboru. Pražské putovaní bude zakončeno v Konviktu, kde se v minulosti nacházela varhanická škola a mladý Dvořák zde studoval první dva roky po příchodu do Prahy.

V provedení houslisty Jiřího Vodičky a klavíristy Martina Kasíka zde zazní oblíbené skladby pro housle a klavír nejen z Dvořákova odkazu, ale také z díla jeho přítele a rádce Johannese Brahmse.

Na jednotlivé koncerty je možné zakoupit vstupenky zvlášť nebo je možné pořídit vstupenky na všechny čtyři koncerty za zvýhodněnou cenu 500 Kč. Více informací a prodej vstupenek na www.dvorakovapraha.cz.

Antonín Dvořák se narodil v Nelahozevsi, miloval vilu na Vysoké, rád cestoval, oblíbil si Anglii a fascinovala ho Amerika. Středobodem jeho světa však byla Praha. Zde od roku 1857 studoval, odstartovala zde jeho kariéra, zažil zde klíčová setkání svého života. Jako elév usedá s violou v orchestru Prozatímního divadla, jako věhlasný skladatel diriguje historicky první koncert České filharmonie. Setkává se zde se svými donátory, stavitelem a filantropem Josefem Hlávkou či pozdějším švagrem, hrabětem Kounicem. Odsud vyjíždí na triumfální cesty po světě, a sem se s pokorou vrací. V Praze se žení, zažívá okamžiky rodinného štěstí i tragické ztráty, v Praze také 1. května 1904 umírá.

Výlet Po stopách A. D. je pevnou součástí programu Dvořákovy Prahy od roku 2013 a v minulosti tak mohli festivaloví návštěvnici zavítat do Lužan, středočeských Zlonic, Vysoké u Příbramě, Nelahozevsi a Kroměříže.


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz