Deset trendů v zeleném bydlení pro rok 2010

FiftyFifty, společenský magazín.
Deset trendů v zeleném bydlení pro rok 2010 na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Deset trendů v zeleném bydlení pro rok 2010

FiftyFifty
Share

Deset trendů v zeleném bydlení pro rok 2010

Myšlenka tzv. zelených domů je jednou z možností, které by mohly pomoci k zotavení se z ekonomické recese, uvádí server ENN. Zelené domy by se mohly stát perspektivním podnikáním.

Již dnes jsou hnacím motorem inovací ve svém oboru, neboť nastavují novou laťku kriteriím účinnosti, přispívají ke spokojenému a zdravému životnímu stylu a pomáhají vytvářet nové pracovní příležitosti, nejen v oblasti administrativy, tzv. zelených límečků.

Níže uvedený výčet trendů uvádí výrobky, systémy a koncepty, které se již delší dobu zlehka dostávají do povědomí veřejnosti. Seznam reprezentuje nejvýznamnější trendy, u kterých se očekává uplatnění v roce 2010.

1. Zelené zdi

Zelené střechy byly hlavním motivem roku 2009 – a jejich počet bude narůstat. Začleněním i zelených stěn, tedy porostlých vegetací, do architektonického návrhu domu vznikají další možnosti využití výhod takovéhoto povrchu celého domu. Patří mezi ně přídavná tepelná izolace; snížení ztrát dešťové vody a její lepší využití; absorpce látek znečišťujících ovzduší; přirozené prostředí pro ptactvo, včely a motýly; snížení hluku přicházejícího zvenčí.

2. Živé budovy

Požadují se všestrannější koncepty, než-li jsou požadavky Platinového stupně standardu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – standard pro vytváření návrhů zelených domů). Rok 2010 by měl být ve znamení tzv. živých budov v očekávání prvních certifikovaných staveb po období čtyř let od první oficiální výzvy k jejich konstrukci. Živé domy jsou vyzdvihovány za respektování přírodních podmínek a požadavky na maximální samostatnost.

3. Zezelenání stávajících domů

Prezident Obama uvažuje o podpoře nového ekonomického projektu, jímž by podpořil zácvik stavitelů i dělníků stavebních firem v oblasti hledání energetických úspor a jejich navyšování včetně úprav existujícího domu ve smyslu tzv. zeleného bydlení. Vznik dalších zelených domů je sice přitažlivý, ale největší tíha tohoto projektu by spočívala v oslovení majitelů stávajících objektů.

4. Kvalita ovzduší v interiéru zelených domů

Čtvrtina Američanů prý trpí alergiemi či astmatem. Současně tráví 90 % svého času Američané doma. Méně prodyšné a tepelně izolované domy proto vyžadují více pozornosti z pohledu kvality jejich vnitřního ovzduší. Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) aktualizovala požadavky pro snížení případně škodlivého dopadu ovzduší interiérů domů na děti i dospělé.

5. Zelené sousedství

Je na čase věnovat se také výstavbě celých čtvrtí zelených domů. Snadná pěší průchodnost i průjezd těmito čtvrtěmi s charakterem parků bude vytvářet tzv. zelená sousedství.

6. Způsob stavby

Stavebnicové systémy výstavby zelených domů a montované zelené domy vyráběné z průmyslově produkovaných dílů, na místě jednoduše sestavených, s sebou přináší finanční úspory, snížení množství odpadu při výstavbě a rychlejší montáž domu na místě.

7. LED osvětlení

Zájem LED osvětlení bude pokračovat jak v obchodní sféře, tak v domácnostech i v tomto roce. Dřívější problémy v oblasti tvaru, funkce a distribuce LED osvětlení jsou nadále odstraňovány. Ačkoli je pořízení LED osvětlení stále ještě trochu nákladnou záležitostí, přináší s sebou úspory v podobě dlouhého životního cyklu LED světel, jejich mechanické a povětrnostní odolnosti i nízké spotřeby energie.

8. Environmentální označení

Obdobně jako u nutričního označení potravin, u zelených domů je používána stejně srozumitelná klasifikace v oblasti stavebních materiálů.

9. Výpočet účinnosti

Existují již různé modely zelených budov, ale nyní je potřeba dokázat jejich přínos. V roce 2010 lze očekávat více studií z akademického prostředí, od neziskových organizací i soukromé sféry, které přinesou informace o možných výhodách pronájmu či koupi zelených domů, o úsporách nákladů, zdravotních výhodách a přínosu této dlouhodobé investice.

10. Pravidla komunit a vlastníků domů

Postupně se mění legislativa, která stojí v cestě ekologickému chování. Bílé střechy jsou již respektovány a majitelé domů mohou být pyšní na své kompostovací a recyklační kontejnery. Již je není třeba schovávat.

Podle článku Kathleen Warren „Top Ten Green Building Trends for 2010“ vydaného 1. ledna 2010 na serveru ENN.
Autor: Dominika Patrovská
Zdroj: Ekolist.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz