Daňové povinnosti pro příjmy z pronájmu

FiftyFifty, společenský magazín.
Daňové povinnosti pro příjmy z pronájmu na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Daňové povinnosti pro příjmy z pronájmu

FiftyFifty
Share

Daňové povinnosti pro příjmy z pronájmu

V posledních letech stále stoupá obliba investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu. V kurzu jsou především menší byty blízko center měst, které vyhledávají někteří mladí lidé, kteří z různých důvodů upřednostňují nájemní bydlení. Pasivní příjem formou nájemného je jistě příznivý, ale jaké z toho plynou daňové povinnosti?

Výhodou příjmů z pronájmu je i nižší daňové zatížení oproti příjmům ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Z příjmů z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. „Příjem z pronájmu podléhá pouze dani z příjmu fyzických osob, přičemž však ani při nadstandardních částkách není předmětem 7% solidární daně, neboť solidární dani podléhají pouze příjmy nad limit ze zaměstnání a podnikání," doplňuje Emil Brož (FINFOCUS).


Na daňový odpočet zapomeňte

Od základu daně je možné mimo jiné odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru během roku 2017, podmínkou však je, že je úvěrem řešena vlastní bytová potřeba. To u pronájmu není splněno. Jestliže je nemovitost pořízená na hypotéku pronajímána, potom si nelze snižovat daňový základ o zaplacené úroky z úvěru na bydlení.


Ideální zajištění na penzi

V budoucnu bude státní důchod vzhledem k demografickým a ekonomickým trendům klesat. Pravidelný příjem z pronájmu může být významným finančním zdrojem v penzi. Penzisté přitom nejsou nijak příjmově limitováni a mohou mít libovolně vysoké příjmy z pronájmu. A to i předčasní důchodci. V předčasném důchodu nelze mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého se odvádí sociální pojištění. Tuto podmínku příjem z pronájmu splňuje. „Vzhledem k citelnému krácení předčasného důchodu je investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu zajímavým finančním krokem pro lidi, kteří plánují dřívější odchod do penze," vysvětluje Emil Brož.


Jak si splnit daňové povinnosti?

Lidé s příjmy z pronájmu musí za rok 2017 podat daňové přiznání. Za zaměstnance s příjmy z pronájmu by mohl provést roční zúčtování daně zaměstnavatel pouze v případě, že zaměstnanec mimo příjmy ze zaměstnání nemá příjem z pronájmu za celý rok 2017 více než 6 000 Kč. Posuzuje se však pouze příjem, bez ohledu na výdaje. Při příjmech z pronájmu je potřeba vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání. Zaměstnanci si musí k vyplnění daňového přiznání vyžádat od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech.


Skutečné výdaje nebo paušál?

Výdaje je možné přitom uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Při využití výdajového paušálu je potřeba počítat s tím, že nad rámec paušálu nelze uplatnit žádné další výdaje. Za kalendářní rok 2017 je možné paušální výdaje uplatnit maximálně z částky 2 000 000 Kč, za rok 2018 již maximálně z částky 1 000 000 Kč. „Při ročním příjmu z pronájmu ve výši 1 500 000 Kč lze při využití paušálu za rok 2017 uplatnit výdaje ve výši 450 000 Kč, v roce 2018 to bude při stejném příjmu pouze 300 000 Kč," vypočítává závěrem Emil Brož.

Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz