Co se mění při prodeji nemovitosti v příštím roce?

FiftyFifty, společenský magazín.
Co se mění při prodeji nemovitosti v příštím roce? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Co se mění při prodeji nemovitosti v příštím roce?

FiftyFifty
Share

Co se mění při prodeji nemovitosti v příštím roce?

Od roku 2014 je potřeba při úplatném nabytí vlastnického práva k nemovitosti počítat s placením daně z nabytí nemovitých věcí, která nahradila dřívější daň z převodu nemovitostí. S placením této daně je nutné počítat při kalkulaci prodejní ceny nemovitosti. Sazba daně zůstává pro příští rok stejná, legislativní návrh však počítá, že daň bude platit kupující.

Co se mění při prodeji nemovitosti v příštím roce?

Daň z příjmu fyzických osob se platí při prodeji nemovitosti pouze v případě, že není dodržen časový test. Když měl prodávající v nemovitosti bydliště nejméně po dobu dvou let nebo uplynula mezi pořízením a prodejem nemovitosti lhůta delší než 5 let, potom se z prodeje nemovitosti daň z příjmu fyzických osob neplatí. Mimo první úplatný převod se daň z nabytí nemovitých věcí u úplatného převodu vždy platí, není stanoven časový test. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy je proveden vklad na katastru.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se nepodává na místně příslušném finančním úřadu dle bydliště jako je tomu v případě daně z příjmu fyzických osob, ale na příslušném finančním úřadu, kde se daná nemovitost nachází. „Nedílnou součástí daňového přiznání je kopie kupní smlouvy a vyrozumění katastrálního úřadu o vkladu nemovitosti a v některých případech i znalecký posudek," doplňuje Emil Brož ze společnosti FINFOCUS.
 

Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí?

V roce 2015 může daň z nabytí nemovitých věcí platit prodávající nebo kupující. V kupní smlouvě je možné si dohodnout, kdo bude daň platit a plnit potřebné administrativní úkony spojené s placením této daně. Jestliže však není výslovně v kupní smlouvě uveden ten, kdo bude daň platit, tak platí daň z nabytí nemovitých věcí prodávající a kupující je v takovém případě ručitelem pro placení daně a v případě nezaplacení daně prodávajícím přechází daňová povinnost na kupujícího. Navrhovaná legislativní úprava pro rok 2016 je však v otázce placení daně z nabytí nemovitých věcí striktní, daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující. Kupující nebude mít možnost se placení daně vyhnout, neboť by vážně hrozila exekuce koupené nemovitosti z důvodu nezaplacení daně.

„Situace by byla dle legislativního návrhu přehlednější, neboť by v praxi odpadly problémy s ručením v případě nezaplacení daně. Kupující by však z důvodu placení daně z nemovitých věcí měli tlačit na snížení prodejní ceny nemovitosti v adekvátním rozsahu placené daně," vysvětluje Emil Brož.
 

Kolik činí daň z nabytí nemovitých věcí?

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně, přičemž základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou může být sjednaná kupní cena dle příslušné smlouvy nebo srovnávací daňová hodnota. Srovnávací hodnotou může být buď 75 % ceny dle znaleckého posudku, nebo 75 % ceny zjištěné finančním úřadem dle speciálního výpočtu pro danou lokalitu, kde se nemovitost nachází. Daň se platí vždy z vyšší ceny, buď kupní nebo dle srovnávací daňové hodnoty či ceny dle znaleckého posudku. Daň z nabytí nemovitých věcí je potřeba zaplatit do termínu pro podání daňového přiznání, opožděná platba je sankciována, proto je potřeba placení daně věnovat dostatečnou pozornost. V případě zpracování znaleckého posudku snižuje zaplacená cena za znalecký posudek daňový základ pro výpočet daně.
 

Kdy se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí?

Daň z nabytí nemovitých věcí se neplatí v případě koupě nového bytu či domu, protože první úplatný převod novostavby je od placení daně osvobozen, pokud je uskutečněn do pěti let od kolaudace příslušné nemovitosti. „Protože se daň z nemovitých věcí týká úplatného převodu, tak se tato daň neplatí ani z darovaných nemovitostí a nemovitostí nabytých v rámci dědického řízení," dodává Emil Brož.


Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2020 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.