Cesta k pevnému zdraví dětí

FiftyFifty, společenský magazín.
Cesta k pevnému zdraví dětí na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Cesta k pevnému zdraví dětí

FiftyFifty
Share

Cesta k pevnému zdraví dětí

„První dojmy byly velkolepé. Vznosná budova, podobná starobylému zámku, ve mně evokovala představu, jak tu žiji coby zámecká paní. Rozsáhlý, vzrostlý lesopark obklopující budovu, byl právě prostoupený světlem a mě napadlo, že tady by jistě našli nezměrnou inspiraci všichni impresionisté předminulého století.“ I takto popisuje Olivovu dětskou léčebnu v Říčanech u Prahy spisovatelka a publicistka – paní Heda Bartíková.


Jak jste se dozvěděla o Olivově dětské léčebně a proč jste zvolila právě toto zařízení?
Při výběru léčebny pro mého vnuka Denise sehrály roli dva ženské fenomény: rozvaha a náhoda. O obou kdysi napsal Jules Verne: „Náhoda a rozvaha jsou chytří průvodci, protože se vyznají v cestách, které vedou k dobrým cílům.“ O Olivově dětské léčebně jsem si spolu se svou dcerou – Denisovou maminkou – našla veškeré informace na internetu a její rozsah a komplexnost poskytovaných „služeb“ jsme vyhodnotily ze všech léčeben jako nejlepší. Při našem výběru sehrála svou úlohu také okolnost, že Olivovna leží blízko Prahy, kde žijeme, a přesto se nachází ve zdravém pásu lesů s celoročně nízkými hodnotami škodlivin v ovzduší. Navíc pracovnice v přijímací kanceláři Olivovny na nás byla milá už v telefonu, o všem nás trpělivě informovala a my jsme nabyly dojmu, že administrativní povinnosti proběhnou snadno, což se později skutečně potvrdilo. A náhoda? Až neuvěřitelná. Na jedné konferenci jsem se setkala s tatínkem devítiletého chlapce, který při zmínce, že hledám pro svého vnuka vhodnou léčebnu, mi Olivovnu vřele doporučil, protože jeho kluk tam byl už podvakrát spokojený.


Kolik let je Vašemu vnukovi a s jakým onemocněním byl do léčebny přijat?
Mému vnukovi je osm let a trpí na onemocnění dýchacích cest, prodělal zápal plic, navíc má alergii. To jsou hlavní důvody jeho přijetí do léčebny.

Můžete se s námi podělit o své první dojmy po příjezdu do Říčan?
První dojmy byly velkolepé. Vznosná budova, podobná starobylému zámku ve mně evokovala představu, jak tu žiji coby zámecká paní. Rozsáhlý, vzrostlý lesopark obklopující budovu, byl právě prostoupený světlem a mě napadlo, že tady by jistě našli nezměrnou inspiraci všichni impresionisté předminulého století. A navíc jsme tu uviděli multifunkční hřiště, venkovní bazény… prostě paráda. Bezbariérový přístup do budovy, vzdušná jídelna, společenský sál, hračkami bohatě vybavené herny, pokoj s TV a většinou i s vlastním sociálním vybavením spolu s prohlídkou prostor určených k léčbě, jen znásobilo mé prvotní dojmy. Potěšilo mě rovněž to, že v léčebně je stálá – tedy 24 hodinová lékařská služba.

Popište nám, prosím, jak probíhá jeden den v léčebně.

Každý den v léčebně je trochu jiný, protože pokaždé jsou jiné procedury. V 6.40 hod. začíná rozcvička, poté do 7.30 hod. snídaně s přídavkem ovoce či zeleniny na svačinu. Po snídani začíná inhalování, následuje skupinová dechová rehabilitace anebo míčkování. Nechyběla ani takzvaná muzikoterapie, tedy hra na flétnu. Po obědě, který začínal v 11.30 hod., se dodržoval polední klid. V dalších hodinách měl Denis někdy saunování či vodoléčbu, na kterou se pokaždé velmi těšil, podobně jako na hipoterapii (1x týdně). Jízdu na koních si opravdu užíval. Do denního rozvrhu patřily i pravidelné lékařské prohlídky, podávání vitamínů, někdy tu pro doprovod probíhaly přednášky. Odpoledne se opakovala obvykle rehabilitace, poté chvilka klidu a následoval individuální program, který se protáhl až do večeře v 17.15 hod. Další hodiny jsme trávili většinou venku, při špatném počasí na herně s ostatními dětmi.

Základem úspěšné léčby jsou především pravidelné procedury. Jak jste hodnotila kvalitu poskytované zdravotní péče?
Zdravotní péče měla nadstandardní úroveň, oceňovala jsem individuální a pečlivý přístup, a že skupinových terapií se zúčastňovaly maximálně čtyři děti.


O děti pečuje kvalifikovaný lékařský a zdravotnický personál. Osobně se však domnívám, že pouze odborný přístup nestačí. Klientům by se mělo dostat také lidského pochopení a podpory. Jaké byly Vaše zkušenosti v tomto ohledu?
Ano, to, že lékařky a zdravotní sestry jejich práce baví a že mají rády děti, s tím jsem se setkávala denně mnohokrát a pokaždé mne tato skutečnost, jak jinak, pohladila po duši. Můj vnuk to samozřejmě vycítil a mohu s jistotou tvrdit, že se zde také proto cítil moc hezky.

Jistě jste ale měla i nějaké výhrady...
Zásadní výhrady nemám, snad jen drobnosti: na pokojích bych uvítala přehozy přes postele a v lesoparku kolem léčebny o něco více laviček. Mně osobně vadilo příliš brzké vstávání.

V bezprostředním okolí léčebny se nachází řada zajímavých míst. Nepochybuji, že jste sama několik turisticky atraktivních cílů navštívila. Ráda bych se Vás proto zeptala, které z nich by si návštěvníci Říčanska rozhodně neměli nechat ujít.
Ten, kdo má rád pohádkové postavičky, jako jsou víly, rusalky, vodníci a různá strašidla, měl by se vydat do Hrusic. Zde se totiž narodil malíř a spisovatel Josef Lada, jehož malované obrázky máme rádi všichni a jeho černého kocoura Mikeše také. Můžeme si zvolit trasu po Cestě kocoura Mikeše anebo Pohádkové Hrusice. Za návštěvu stojí rovněž Ondřejovská hvězdárna, která byla založena před více než sto lety. Najdete zde navíc vzácné keře i dřeviny… Mně se moc líbily Říčany samotné. Jsou čisté, malebné, barevné, veselé. Říčanský hrad, z něhož zůstaly jen trosky, na mne působil zvláštním kouzlem, snad také proto, že píši horory, a tady se jich od dob posledních Přemyslovců muselo stát hodně. Na závěr chci vyzdvihnout kouzelný výlet po naučné stezce do Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny. Najdete tady vzácné stromy, byliny i řadu nebývalých ptáků, třeba datla černého, jestřába lesního i čápa černého.

Jsem ráda, že na Vás Říčany udělaly pozitivní dojem. Kolik času strávil Váš vnuk v Olivovně? Pozorujete zlepšení jeho zdravotního stavu po absolvování zmiňovaného léčebného pobytu?
Denis v léčebně strávil šest prázdninových týdnů a zatím je na tom zdravotně dobře.

Na závěr mi dovolte shrnující otázku, zda byste mohla na základě vlastních zkušeností dětem pobyt v Olivově dětské léčebně doporučit.
Pobyt v Olivově dětské léčebně zcela jednoznačně dětem doporučuji. Slovy Julese Verna, je to cesta, která vede k dobrému cíli. A tím cílem je bezesporu pevné zdraví.


Děkuji za příjemné povídání a přeji Vám i Vaší rodině pevné zdraví!

Rozhovor s paní Hedou Bartíkovou proběhl dne 6.10.2008.

_________________________________

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA – www.olivovna.cz:

V souvislosti s novelou vyhlášky, která obsahuje indikační seznam pro léčbu dětí v odborných léčebných ústavech, dochází v Olivově dětské léčebně od října 2008 k výraznému rozšíření poskytované zdravotní péče.

NOVÉ INDIKACE:

• Léčba obezity u dětí a mladistvých
• Léčba onemocnění kosterní a svalové soustavy
• Rehabilitace poúrazových a pooperačních stavů - překlady z ortopedických klinik a traumacenter
• Léčba vrozených a získaných ortopedických vad pohybového aparátu
• Snížení věkové hranice přijímaných pacientů s doprovodem již od 1. roku věku dítěte

TRADIČNÍ INDIKACE:
• Recidivující a chronická onemocnění horních dýchacích cest
• Recidivující a chronická onemocnění dolních dýchacích cest
• Alergická onemocnění dýchacích cest
• Alergická a chronická onemocnění kožní
• Astma bronchiale všech typů
• Nespecifická onemocnění plic
• Stavy po operacích plic

Všechny tyto služby jsou kompletně hrazeny ze zdravotního pojištění.
Olivova dětská léčebna spolupracuje s následujícími zdravotními pojišťovnami:
• VZP (111)
• OZP (207)
• Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
• Zaměstnanecká pojišťovna MV (211)
• Pojišťovna Metal Alianz (217)
• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
• Česká národní zdravotní pojišťovna (222)


Foto: Z. Chrapek, M. Maršálková a archiv ODL


:: Fotogalerie ::
foto: inhalace foto: multifunkční hřiště foto: beseda nad knížkami foto: děti na recepci před koncertem foto: areál před koncertem
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz