Češi souhlasí s prohibicí, v zastavení prodeje nebezpečného alkoholu však nevěří

FiftyFifty, společenský magazín.
Češi souhlasí s prohibicí, v zastavení prodeje nebezpečného alkoholu však nevěří na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Češi souhlasí s prohibicí, v zastavení prodeje nebezpečného alkoholu však nevěří

FiftyFifty
Share

Češi souhlasí s prohibicí, v zastavení prodeje nebezpečného alkoholu však nevěří

Více jak dvě desítky obětí jedovatého metanolu a nebezpečí dalšího šíření nebezpečného alkoholu jsou v tuto chvíli pro většinu domácí populace dostatečným argumentem pro schválení alkoholové prohibice.

Jak totiž ukázal aktuální exkluzivní průzkum společnosti SANEP, více jak tři pětiny domácí populace v souhrnu souhlasí se zákazem prodeje a nalévání alkoholu nad 20 procent na celém území ČR. Nicméně pouze jedna pětina veřejnosti se domnívá, že vyhlášení prohibice prodej nelegálního a životu nebezpečného alkoholu nezastaví. Lze tedy říci, že vyhlášená prohibice může být většinově vnímána jako vítaná snaha vlády o řešení nastalé situace. Na druhou stranu je však z dalších výsledků šetření společnosti SANEP zřejmé, že se tento v tuto chvíli většinový názor ovlivněný i skutečností, že se prohibice nevztahuje na Čechy oblíbené pivo a víno, může v poměrně krátké době zcela obrátit.

Většinově panuje u domácí veřejnosti jak názor, že prohibice nezabrání prodeji životu nebezpečného alkoholu, a že prohibice nikdy nemůže zamezit konzumaci alkoholu, tak se většina domácí populace přiklání k názoru, že prohibice nahrává nelegálnímu prodeji alkoholu a zvýší zisky nelegálním výrobcům alkoholu.

Podle názoru více jak třetiny veřejnosti pak může za vlnu úmrtí po otravě metylalkoholem především velice zisková tzv. černá výroba alkoholu a dále pak nedůsledná kontrola výrobců a prodejců alkoholu.

Podle názoru více jak čtyřiceti procent veřejnosti je nejlepším nástrojem pro likvidaci černého obchodu s alkoholem a tedy zabránění dalším úmrtím způsobených otravou metanolem udělení vysokých trestů pro výrobce, distributory a prodejce nelegálního alkoholu. Více jak třicet procent domácí populace vidí řešení v důsledné kontrole prodejců alkoholu a téměř dvacet procent veřejnosti by snížilo spotřební daň z alkoholu (lihu).


Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 15. -17. září 2012 na vybrané skupině 4.290 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu (více než 220 tisíc registrovaných uživatelů) 12.338 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Ke kterému názoru se přikláníte vy?


Zdroj: tz SANEP


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz