Češi jsou na peníze machři

FiftyFifty, společenský magazín.
Češi jsou na peníze machři na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Češi jsou na peníze machři

FiftyFifty
Share

Češi jsou na peníze machři

Češi umí spravovat své peníze a jde jim to dokonce lépe než ostatním národům. Více než třetina Čechů aktivně hospodaří se svými penězi, mají je pod kontrolou a jejich správě věnují čas.

Smart Money Index hodnotí, jak lidé spravují svůj majetek
„Smart Money Index odpovídá na otázku, do jaké míry ovládáme své finance. Maximálních hodnot indexu dosahují ti, kteří dobře zhodnocují svůj majetek, zdravě si půjčují, maximalizují své příjmy, odpovědně řídí výdaje, rozumí finančním produktům a umí je efektivně využívat v daných podmínkách,“ komentuje Christoph Glaser, finanční ředitel GE Money Bank.

Ze sledovaných zemí dosáhla právě Česká republika nejvyššího Smart Money Indexu (56 bodů ze 100). Podle výsledků průzkumu banky Index byl vytvořen na základě odpovědí respondentů na otázky týkající se jejich finančního chování, vzdělanosti a praktického využívání finančních produktů.
Ukázalo se, že Češi v rámci sledovaných zemí umí se svými financemi nakládat relativně nejlépe. Respondenti z České republiky dosáhli průměrně 56 bodů ze 100 možných. Obdobně si vedli Lotyši (55 bodů) a Maďaři (54 %). Nejhůře pak v tomto průzkumu odpovídali Rumuni (51 bodů) a Rusové (50 bodů).

Přední český finanční odborník Pavel Kohout k indexu říká: „Smart Money Index svým záběrem pokrývá tématiku inteligentního a zodpovědného zacházení s penězi. Hodnotí předpoklady lidí pro finanční rozhodování a ukazuje mimo jiné i to, co lidé o financích vědí“.

Prostřednictvím Indexu byla bankou sestavena typologie obyvatel podle jejich schopností hospodařit s majetkem. S 35 % je v České republice nejvíce zastoupena skupina lidí Aktivně hospodařících. Ti mají kontrolu nad svými financemi a aktivně jim věnují čas. Impulzivně nakupují jen zřídka. Šetří a své úspory spravují tak, aby jim vydělávaly. Úvěry neodmítají a jsou ochotni se v rozumné míře zadlužit.
Druhou nejpočetnější skupinou Čechů jsou s 27 % lidé, kteří Sází na jistotu. Mají průměrný stálý příjem, jehož výši si pravidelně kontrolují a často žijí „od výplaty k výplatě“. Pokud mají nějaké úspory, nechávají je ležet na běžném účtu nebo je drží v hotovosti. Neradi se zadlužují, neberou si úvěry a jejich finanční znalosti jsou obecně malé.
Dalším „finančním archetypem“ jsou lidé, kteří Vyjdou s málem, kam nejčastěji patří Poláci a Rumuni. Rusové zase v 24 % případů Žijí pro druhé. Poslední skupinou jsou lidé, kteří Žijí dneškem. Ti ovšem tvoří v každé zemi nejmenší skupinu.

Typologie obyvatel:
Sází na jistotu

- mladší člověk většinou ve věku 30 - 49 let s průměrným stálým příjmem, jehož výši si pravidelně kontroluje.
- žije od výplaty k výplatě, pokud má nějaké úspory, nechává je ležet na běžném účtu nebo je drží v hotovosti. Ví přesně, kolik má naspořeno
- v případě, že se rozhodne uspořené peníze investovat, preferuje nízké riziko s nízkým výnosem. Ve snaze ušetřit, nakupuje zboží do zásoby.
- svou práci vykonává jen pro peníze, bojí se ztráty zaměstnání.
- nerad se zadlužuje, nebere si úvěry. Jeho finanční znalosti jsou malé.

Aktivně hospodaří

- finančně gramotný a sebevědomý - má kontrolu nad svými financemi a aktivně jim věnuje čas
- šetří a své úspory spravuje tak, aby mu vydělávaly - je však konzervativní investor - nejde do rizikových investic
- nechává si finanční rezervu, peníze vynakládá s rozumem - nenakupuje impulzivně
- zodpovědný, uvážlivý, opatrný, precizní
- úvěry neodmítá - je ochoten se v rozumné míře zadlužit
- vlastní nemovitosti, mívá vedlejší příjmy, je zajištěný

Žije dneškem

- dělá si radost, žije tady a teď, neřeší, co bude zítra - bohém
- vydělává, aby mohl utrácet, peníze neudrží, hned je utratí - žije naplno
- úspory nezná a nemá přehled o tom, kolik má na účtu nebo jaká je výše jeho majetku
- je mladší, nemajetný, nezávislý - dobrodružná a velkorysá povaha
- je ochoten se zadlužit, a to i ve větší míře

Žije pro druhé

- opatrný, neriskuje, orientovaný na rodinu (vysoký podíl starších žen v předdůchodovém věku)
- v práci se cítí nedoceněný, má spíše podprůměrný příjem, občas si přivydělává
- stěžuje si na svou současnou finanční situaci, ale v dlouhodobém horizontu je optimista
- uvědomuje si důležitost finančního vzdělání
- přesně ví, kolik peněz má na účtu, a umí vyčíslit svůj majetek
- nakupuje do zásoby a své výdaje nemá příliš v rukách

Vyjde s málem

- starší člověk ke konci produktivního věku (50 - 65 let), který má nižší než průměrný příjem, který není vždy stejně vysoký
- je opatrný, konzervativní, nerad se zadlužuje, je staromódní, stále platí hotovostí
- má své náklady plně pod kontrolou, vždy kupuje jen to, co opravdu potřebuje, je disciplinovaný až asketický.
- má nižší finanční znalosti, nemá pocit, že umí hospodařit s penězi, nevytváří si finanční rezervu, žije od výplaty k výplatě.


Exkluzivní průzkum proběhl letos v srpnu mezi respondenty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Lotyšsku a Rusku, na reprezentativním vzorku dospělé populace jednotlivých zemí.


Zdroj: tz, Smart Money Index


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz