Bezpečný návrat do školních lavic

FiftyFifty, společenský magazín.
Bezpečný návrat do školních lavic na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Bezpečný návrat do školních lavic

FiftyFifty
Share

Bezpečný návrat do školních lavic

Prázdniny jsou definitivně minulostí, ale všichni si chceme plnými doušky vychutnat posledních pár letních dnů. Nesmíme však zapomínat, že k úrazu dochází v několika málo vteřinách, ale případné následky mohou změnit poklidný život celé rodiny na několik dlouhých měsíců.

Za poslední prázdninový týden (22.-28.8.) zemřelo na českých silnicích celkem 22 lidí. Jedná se o nejtragičtější týdenní bilanci letošního roku. Snažme se, aby se tyto neblahé statistiky staly minulostí. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát neustále, obzvláště však se začátkem nového školního roku.

S tímto obdobím je totiž každoročně spojován zvýšený počet úrazů. Za nejrizikovější věkovou skupinu jsou považovány děti ve věku 12 let. Ale nejen ony..

V souvislosti se zajištěním maximální bezpečnosti okolí škol a školek každoročně posilují svoji činnost i policejní složky, které dohlíží na dodržování maximální povolené rychlosti a bezpečné přechody pro chodce. Pojďme pro šťastný návrat dětí do školy udělat maximum i my.

Abychom předešli možným úrazům, připomeňme několik bezpečnostních zásad, které bychom dětem měli vštípit:
1. Vždy se zastavíme na chodníku před přechodem pro chodce.
2. Rozhlédneme se a zhodnotíme provoz vozidel na silnici.
3. Pokud přechod není vybaven semaforem, dejme řidičům najevo, že chceme přecházet na druhou stranu.
4. Nemůžeme se spoléhat, že řidič zastaví, a proto s ním navážeme oční kontakt, abychom se ujistili, že nás skutečně vidí.
5. Přecházíme bez zbytečného zdržování.
6. Pokud přecházíme přechod na víceproudou silnici a řidič v prvním pruhu zastaví a my přecházíme, musíme se ujistit, zda nás také vidí přijíždějící řidič v druhém pruhu.
7. I řidiči musí věnovat zvýšenou pozornost dění na silnici, protože děti budou po prázdninách nesoustředěné a nepředvídavé k dopravním situacím.


Důležitým bodem bezpečnosti je používání reflexních prvků. Pokud má chodec na sobě reflexní materiál, je pro řidiče viditelný až na 200 metrů. V případě tmavého oblečení je viditelný pouze na 18 metrů. Reflexní prvky je dobré umístit na konce rukávů, do úrovně pasu a kolen, dětem pořídíme také školní tašku vybavenou reflexními prvky. Pokud jede řidič rychlostí 75 km/h, potřebuje minimálně 1,5 sekundy na uvědomění si možného nebezpečí, nicméně za tuto dobu ujede 31 metrů!!! Reflexní materiál kupujeme pouze u certifikovaných výrobců, protože na trhu se bohužel objevují i necertifikované výrobky, jejichž svítivost není dostatečná.


Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz