Bezpečná vzdálenost u různých typů vozidel se liší až o 85 metrů!

FiftyFifty, společenský magazín.
Bezpečná vzdálenost u různých typů vozidel se liší až o 85 metrů! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Bezpečná vzdálenost u různých typů vozidel se liší až o 85 metrů!

FiftyFifty
Share

Bezpečná vzdálenost u různých typů vozidel se liší až o 85 metrů!

Známé pravidlo minimálně dvouvteřinové bezpečné vzdálenosti platí obecně pro osobní automobily, které si ve schopnosti zpomalování vedou nejlépe. Přesto není na škodu si připomenout, jak vymezuje bezpečnou vzdálenost zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. „Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“

U ostatních typů motorových vozidel je však situace o něco složitější. Především řidiči vozidel nad 3 500 kg, by měli časový odstup o něco prodloužit, protože je potřeba zohlednit nejen celkovou váhu motorového vozidla, ale i nákladu, který přepravují. V této souvislosti ukládá §19 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu motorovým vozidlům nad 3 500 kg následující povinnost: „Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, a zvláštního vozidla2) musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li se k předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě.“

Také motorkáři by neměli zapomínat na základní fakt, že jejich schopnost okamžitého brždění je značně omezena jednostopou konstrukcí vozidla, v jejíž důsledku může dojít během prudkého brždění ke smyku a následnému pádu. Proto je dobré zvolit takový časový odstup, který motorkáři ideálně umožní brždění tzv. dávkovat. Komplexní představu o minimální bezpečné vzdálenosti u různých typů motorových vozidel naleznete v přiložené tabulce a obrázku.
 
Podmínky v silničním provozu se neustále mění, aktuální situaci před naším vozidlem musíme během jízdy průběžně vyhodnocovat a případně bezpečnou vzdálenost operativně měnit. Při vyhodnocování aktuální situace by měli řidiči také zohledňovat následující aspekty: stáří a technický stav vozidla (stav brzdového systému a pneumatik, tlak v pneumatikách), přilnavost pneumatik k povrchu vozovky, svou reakční dobu. Řidiči motorových vozidel s hmotností nad 3500 kg a vzduchovou brzdovou soustavou, musí počítat s prodlevou brzd a pomalejším náběhem brzdového systému, který je ve srovnání s osobním automobilem až 3x delší. Ve srovnání s osobním vozem zpomaluje nákladní auto až o 25 % hůře, autobus zhruba o 15 % hůře, a to v případě, že nepřeváží cestující. Brzdit „naplno“ by bylo vzhledem k možnému vážnému zranění cestujících značně riskantní.

POZOR: Velké nebezpečí nastává v situaci, kdy se řidič osobního automobilu během předjíždění, těsně zařadí před nákladní vůz či kamion. Setrvačná síla, ženoucí kupředu cca čtyřicet tun váhy, je v tomto okamžiku obrovská a okamžitý brzdící účinek omezený.

Zdroj: tz, Besip.cz


:: Fotogalerie ::
foto: tab
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz