Bez praxe nenajdou práci, bez práce nezískají praxi

FiftyFifty, společenský magazín.
Bez praxe nenajdou práci, bez práce nezískají praxi na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Bez praxe nenajdou práci, bez práce nezískají praxi

FiftyFifty
Share

Bez praxe nenajdou práci, bez práce nezískají praxi

Mladí lidé, kteří v letošním roce úspěšně opustili vzdělávací systém, si po prázdninové pauze hledají práci. Podzim je pro pracovní trh obdobím největšího náporu absolventů. Ti však často narážejí na problém, že bez praxe je zaměstnavatelé odmítají přijmout. Vyplývá to mj. i ze statistiky vývoje nezaměstnanosti v průběhu září.

K 30. 9. 2012 bylo evidováno skoro 35 000 absolventů škol a mladistvých. Jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o bezmála 10 000 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7 %. Projekty realizované za podpory Evropského sociálního fondu se absolventům a mladistvým však snaží pomoci.

Zaměstnavatelé nemají zájem o čerstvé absolventy středního i vyššího vzdělávání z několika důvodů. Chybí jim praxe, často se neumějí správně prezentovat, rozhodovat se či pracovat v týmu. Mladí lidé se tak snadno mohou ocitnout v začarovaném kruhu.

K získání klíčových dovedností pro uplatnění na trhu práce jim mohou pomoci některé z projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizují je mnohdy místní úřady práce, ale i soukromé či neziskové organizace.

Jedním z příkladů pomoci je projekt Pracovní praxe jako odrazový můstek. V Plzeňském kraji ho realizuje obecně prospěšná společnost bfz. „Projekt pomáhá mladým lidem bez praxe a absolventům do 25 let najít motivaci a sebedůvěru pomocí aktivizačně poradenského programu a pracovní diagnostiky. Následně uchazeče nasměruje na rekvalifikační kurz na administrativního pracovníka, obchodního zástupce nebo mu umožní udělat si řidičský průkaz typu B. Cílovým bodem programu je najít třiceti absolventům programu pracovní uplatnění a tím pádem mu zajistit potřebnou praxi,“ říká Jiří Kadlec z obecně prospěšné společnosti bfz. Do jejích kurzů se mohou hlásit mladí lidé registrovaní na místním Úřadu práce.

Další formou pomoci budoucím absolventům mohou být pracovní stáže. Od prosince 2012 do června 2015 se mohou mladí lidé hlásit do projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, který bude realizovat Fond dalšího vzdělávání z prostředků Evropského sociálního fondu. „Stáže budou určené studentům posledních ročníků středních škol a posledních semestrů vyšších odborných a vysokých škol. Osvojí si pracovní návyky a získají praktické zkušenosti v oboru, který studují,“ vysvětluje detaily projektu Pavel Kryštof z Fondu dalšího vzdělávání.
Více informací najdou zájemci na www.fdv.mpsv.cz.

Fond také již od září nabízí firmám i absolventům možnost zapojit se do projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Stáže ve firmách - vzdělávání praxí.“ Projekt na jedné straně umožňuje získat potřebnou praxi a na straně druhé nabízí firmám způsob, jak proškolit nové zaměstnance. Do projektu je možné zapojit se prostřednictvím webové stránky www.stazevefirmach.cz. Pro případné zájemce je zprovozněna bezplatná telefonní infolinka 800 779 977, a to každý pracovní den od 9 do 16 hodin.

Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu tak v dlouhodobém horizontu pomáhají této ohrožené skupině najít svůj potenciál a uplatnění na trhu práce. Pro absolventy je to mnohdy nedocenitelná investice, která nastartuje jejich pracovní kariéru správným směrem.


O Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost
OP LZZ je jedním z operačních programů, v rámci kterých Česká republika čerpá prostředky z Evropského sociálno fondu. Ten již více než 50 let pomáhá snižovat nezaměstnanost a vytvářet dobré podmínky na trhu práce.
Finanční pomoc z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je určena projektům, které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa, zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či lidí s hendikepem. Koncovými příjemci pomoci jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou nedaří sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.
Na řádné fungování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dohlíží MPSV. Působnost Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je časově ohraničena programovým obdobím mezi lety 2007 – 2013.

 


Zdroj: tz MPSV


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz