Bájná Lemurie a země Mu

FiftyFifty, společenský magazín.
Bájná Lemurie a země Mu na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Bájná Lemurie a země Mu

FiftyFifty
Share

Bájná Lemurie a země Mu

Kde se Lemurie rozkládala a jaká byla její rozloha, dnes nikdo přesně neví. Pravděpodobně to bylo v Indickém oceánu. Stejně záhadná civilizace Mu měla být v Tichém oceánu.

Podle mýtů byli Lemuřané jednou ze tří původních světových civilizací spolu s obyvateli Atlantidy a kontinentu Mu. Všechny tyto civilizace záhadně zmizely. Kde se rozkládala Atlantida, se dodnes neví. Země Mu byla údajně v Tichém oceánu a Lemurie v Indickém. Rozkládala se od Madagaskaru až po dnešní Malajsii, Srí Lanku, a jižní Indii, které spojovala jako velký most. Osídlení bájné Lemurie má být podstatně staršího data než existence Atlantidy. Pro žádnou z těchto zemí ale neexistují archeologické nálezy, které by jejich existenci potvrzovaly.  Název Lemurie byl dodatečně v moderní době odvozen od lemurů, kteří na Madagaskaru dodnes žijí a údajně žili i v Lemurii.  

Jedním z argumentů pro existenci této vybájené země jsou staré mapy světa, na nichž je na jižní polokouli zakreslen světadíl označený názvem Terra Australis Incognita (Jižní neznámá země). Badatelé zastávající teorii, že Lemurie skutečně existovala, odmítají možnost, že tímto názvem byl označen kontinent dnes známý jako Austrálie. Podle nich byla Lemurie kolébkou lidstva, která při pohybech zemských desek zanikla. Lemuřané prý ne­znali řeč a neměli vyvinutou paměť v našem slova smyslu.  

Teorii ztracené Lemurie podporoval například německý přírodovědec Ernest Hackel (1834 až 1919). Tvrdil, že existuje „mnoho souvislostí, z nichž se dá vyvodit, že prvním domovem člověka byla Lemurie, nyní potopená kdesi v Indickém oceánu“. Jeho teorii podpořil Brit Alfred Russel Wallace, který Lemurii charakterizoval jako něco, „co bylo základní zoologickou oblastí v některé minulé geologické epoše“. Angličan William Scott-Eliot přišel koncem devatenáctého století s teorií, podle níž do vývoje Země zasáhli kdysi mimozemšťané a výsledkem jejich pobytu u nás byli Lemuřané. Obyvatele Lemurie popisuje v knize nazvané Příběh o Atlantidě a ztracené Lemurii jako obry, kteří měřili více než čtyři metry, měli hnědou pleť, nízké čelo, vyčnívající čelisti a oči posazené tak daleko od sebe, že viděli i do stran jako ptáci. Vzadu na hlavě měli třetí oko a původně byli hermafrodité a snášeli vejce.  
Další senzaci vzbudil v roce 1932 americký reportér Edward Lanser, když zveřejnil článek o tom, že podle důvěryhodných zpráv renomovaného profesora žije na Mount Shasta v Kalifornii nedaleko hranic s Oregonem celá kolonie Lemuřanů. Na zasněžené hoře vysoké 4317 metrů prý měli nádherný chrám z onyxu a mramoru podobný may­ským chrámům a do místního městečka chodili nakupovat zásoby, které platili zlatými nuggety. Nic takového výpravy na horu Shasta nepotvrdily.  

Kontinent Mu

Podobně jako Lemurie je na tom i kontinent Mu. Ani v tomto případě neexistují žádné archeologické nálezy, které by jeho existenci alespoň naznačovaly. Podle britského historika Jamese Churchwarda (1852 až 1936) je země Mu pohřbena na dně Tichého oceánu. Vydal o tom dokonce řadu knih Děti Mu (The Children of Mu), Ztracený kontinent Mu (The Lost Continent Mu) a Posvátné symboly Mu (The Sacred Symbols of Mu). Jako pramen a důkaz uvedl posvátné tabulky, které mu prý ukázali hinduističtí kněží. Nazývá je posvátné spisy Mu. Podle nich šlo o obrovský kontinent, na němž žilo 64 milionů lidí, a tamější civilizace byla na úrovni, která v mnohém předstihovala dnešní.  

Zatímco obyvatelům Atlantidy se občas připisuje využívání ničivé energie, která jejich civilizaci mohla přivést k záhubě, v případě Lemurie i Mu jsou vědci kupodivu zajedno. Šlo o mírumilovné národy, které se staly obětí velkých přírodních katastrof. Velmi často jsou Lemurie a země Mu ztotožňovány. Jejich obyvatelé, civilizace a tajemný zánik nepřestali dráždit lidskou fantazii a stali se vítaným námětem stovek knih, komiksů, divadelních a televizních her a seriálů a také dlouhé řady videoher. Mu a Lemurie inspirovaly i celou řadu hudebních skupin. Například čtvrté album rockové skupiny Led Zeppelin má na přebalu symbol – pírko v kruhu, o němž členové skupiny tvrdí, že je symbolem ztracené země Mu.   

Zdroj: 100+1 © 2005 – 2019 FiftyFifty.cz