Zima se blíží: Vyžeňte netopýry z komína a nechte odborníkem prověřit kotel

FiftyFifty, společenský magazín.
Zima se blíží: Vyžeňte netopýry z komína a nechte odborníkem prověřit kotel na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Zima se blíží: Vyžeňte netopýry z komína a nechte odborníkem prověřit kotel

FiftyFifty
Share

Zima se blíží: Vyžeňte netopýry z komína a nechte odborníkem prověřit kotel

Plynovým kotlem je v tuzemsku vytápěno přibližně 1,5 milionu domácností. Těch se týká povinnost nechat před topnou sezónou plynový spotřebič zkontrolovat. Ani majitelé kotlů na tuhá paliva by však přípravu na nadcházející zimu neměli podcenit. Prohlédnutí otopné soustavy a drobné úkony, jako třeba odvzdušnění radiátorů, jsou otázkou několika minut. Ušetří ale tisíce korun a přispějí k bezpečnému vytápění.

Odborná kontrola plynového kotle je ze zákona povinná

Každý majitel plynového zařízení je povinen pozvat před zahájením topné sezóny odborného technika, který u zařízení provede pravidelnou roční prohlídku. „Provoz plynových kotlů bez pravidelných kontrol a servisních prohlídek je v rozporu s platnou legislativou. Majitel plynového zařízení je povinen udržovat ho v takovém stavu, aby neohrožoval život, zdraví nebo majetek osob,“ uvedl Miloslav Mezera ze společnosti E.ON Energie.

Jednou za rok je v odběrném místě nutné na základě vyhlášky č. 85/1978 Sb. zajistit servisní prohlídku plynového zařízení servisním technikem. Pravidelné přezkoumání plynového zařízení eliminuje rizika spojená s jeho provozem. „Největším nebezpečím je v případě špatně seřízeného plynového kotle unikání oxidu uhelnatého,“ upozornil energetický poradce Karel Srdečný ze společnosti EkoWatt. Oxid uhelnatý je plyn bez zápachu, který vzniká při nedostatečném odvětrávání plynových spotřebičů, například u špatného tahu komína. Pobyt v prostoru s vysokou koncentrací oxidu uhelnatého vede až k udušení.
 

Objednejte odborníka včas, jinak servisní prohlídku odmítne

Včasná kontrola plynového kotle je nejen otázkou bezpečnosti a zdraví, ale také financí. Pravidelné servisní prohlídky kotlů jsou například předpokladem uznání reklamace zařízení v záruční době. Kontrolu kotlů je třeba vždy svěřit odborníkům. „Servisní prohlídka plynového kotle zahrnuje řadu úkonů. Pracovník především zkontroluje funkce a stav přístroje, demontuje primární výměník, který vyčistí, případně vymění opotřebované nebo vadné dílce. V neposlední řadě prohlédne těsnost spojů plynového potrubí, zkontroluje odvod spalin a nastaví vhodný výkon,“ vyjmenoval Libor Hrabačka, technický ředitel společnosti Vaillant. Výsledkem takové servisní prohlídky je potvrzení o provedené kontrole s razítkem a podpisem technika. To lze použít například jako doklad pro pojišťovnu v případě plnění pojistné události.

Protože domácnosti nechávají každoročně kontrolu a přípravu kotlů na poslední chvíli, mají v tomto období technici plné ruce práce. Může se dokonce stát, že domácnost žádající o servisní prohlídku plynového kotle bude odmítnuta. Tomu lze předejít včasným zajištěním služeb odborníků či například využitím speciální nabídky ze strany některých dodavatelů. „Naši zákazníci se nemusejí o nic starat, protože je vždy upozorňujeme, že přišel čas na pravidelnou kontrolu. Domluvíme si vhodný termín a provedeme údržbu zařízení. O servis plynových kotlů je tak ze strany zákazníků čím dál větší zájem,“ potvrdil rostoucí trend Miloslav Mezera.
 

Komín a radiátory si prohlédněte sami, ověřte tlak a odvzdušněte trubky

Kvůli servisní prohlídce plynového kotle je nutné zavolat odborníka, ale s přípravou některých dalších částí otopné soustavy si může majitel poradit sám. Legislativa například umožňuje čištění komína svépomocí. Pokud má plynové topidlo odtah spalin přes venkovní zeď, například v případě WAW, může člověk určitě samostatně prověřit, zda se ve spalinovodu neusídlili netopýři. Ochránci přírody už totiž evidují desítky podobných případů.

Také kontrolu radiátorů a potrubí zastane většina majitelů bez odborné asistence. Před prvním zatopením je dobré zkontrolovat, zda někde něco neteče. Pokud se pod radiátorem nebo trubkou objeví tmavá skvrna od vykapané vody, je třeba povolat odborníka. Zkušený topenář snadno odstraní závadu, která by se mohla v plné síle projevit během topné sezóny a pořádně znepříjemnit mrazivé dny. Před prvním zatopením je též nutností prověřit tlak v otopné soustavě a v případě potřeby odvzdušnit radiátory. „Nejdříve je třeba nahřát celý topný systém, poté vypnout kotel a provést vlastní odvzdušnění. Následuje dopuštění topného systému vodou na požadovanou hodnotu tlaku,“ popsal správný postup Libor Hrabačka.

Bez povšimnutí by neměly zůstat ani termostatické ventily. Kontrola jejich funkčnosti by měla být před topnou sezónou samozřejmostí. Stačí odšroubovat hlavici a vyzkoušet, zda lze tyčku vykukující z ventilu zatlačit několik milimetrů zpět a zda se pak sama vrací na původní místo.


Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz