Zapsáno v genech

FiftyFifty, společenský magazín.
Zapsáno v genech na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Zapsáno v genech

FiftyFifty
Share

Zapsáno v genech

Být gay, lesbička nebo heterosexuál. Mozkové skeny dokazují, že malé odchylky v mozku jsou rozhodující.

Zjistilo se například, že gayové mají tu část mozku, která ovlivňuje emoce, náladu či agresivitu, podobnou jako heterosexuální ženy. A stejně je tomu s lesbickými ženami. Tam se struktura zmíněné části mozku podobá heterosexuálním mužům.

Výzkumy prováděl tým z Institutu Karolinska ve švédském Stockholmu. Předchozí studie na jiných univerzitách a ústavech se zaměřily převážně na sexuální reakce, například na to, jak gayové reagují na přitažlivý obličej, postavu a podobně a jak se to odráží v mozkových skenech. Základní podobnost mezi mozky homosexuálů a heterosexuálů opačného pohlaví do té doby vědcům unikala.
Švédský tým se při výzkumech zaměřil na ty oblasti mozku, které jsou dány už při narození a které tedy nelze ovlivnit výchovou, zkušenostmi či prostředím. Výzkumu se účastnilo devadesát dobrovolníků, pětadvacet heterosexuálů a dvacet homosexuálů každého pohlaví. Nejvýraznějším výsledkem bylo zjištění, že lesbičky podobně jako heterosexuální muži mají pravou mozkovou hemisféru o něco větší než levou. U gayů je to jinak. Obě poloviny mozku mají stejně velké podobně jako heterosexuální ženy.

Tým rovněž zkoumal prokrvení amygdaly, mozkového jádra tvaru mandle, které se řadí k limbickému systému a hraje klíčovou roli v citových projevech. Použili při tom pozitronovou emisní topografii (PET), která umožňuje získat podrobné informace o metabolizmu jednotlivých orgánů, průtoku krve atd., aby zjistili, jak fungování amygdaly může ovlivnit chování zkoumaného jedince. I v tomto případě se ukázalo, že prokrvení amygdaly, která ovlivňuje emoce, je stejné u gayů a heterosexuálních žen a u lesbiček se shoduje s heterosexuálními muži. K podobným výsledkům došel v roce 1991 americký vědec Simon LeVay, který tehdy objevil rozdíly mezi hypotalamem gayů a heterosexuálů. (Hypotalamus je část mozku ležící pod třetí mozkovou komorou, která řídí řadu hormonálních a útrobních funkcí organizmu.) Bude třeba ještě bez pochybností dokázat, že uvedené rozdíly, které objevil švédský tým, jsou skutečně pouze genetického původu.

Zdroj: 100+1


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz