Zámek Vimperk byl předán do správy NPÚ České Budějovice

FiftyFifty, společenský magazín.
Zámek Vimperk byl předán do správy NPÚ České Budějovice na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Zámek Vimperk byl předán do správy NPÚ České Budějovice

FiftyFifty
Share

Zámek Vimperk byl předán do správy NPÚ České Budějovice

Zámek Vimperk už nebude spravovat Národní park Šumava. Tato národní kulturní památka byla 9. ledna 2015 oficiálně předána Ministerstvu kultury, respektive Národnímu památkovému ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích a uzavřel se tak více než půl roku trvající proces předávání.

„Předání zámku Ministerstvu kultury, respektive Národnímu památkovému ústavu považuji za správný krok. Správa Národního parku Šumava je totiž organizací, která se primárně zabývá ochranou přírody. Péči o historické objekty, které jsou národní kulturní památkou, jako je právě zámek Vimperk přísluší jinému úřadu, právě NPÚ. Myslím, že každá z těchto institucí má v této zemi svoji roli, a podle ní by se měly chovat," vysvětluje ředitel NP a CHKO Šumava Pavel Hubený.

Přesto se Správa Národního parku Šumava o objekt zámku, který byl zpočátku sídlem Správy NP Šumava, celých více než 23 let starala. Například od roku 2008 do roku 2014 investovala do vimperského zámku více než 19 milionů korun v rámci provozních nákladů a investic.

„Nenechali jsme zámek chátrat, naopak jsme se snažili celou dobu zámek udržovat a opravovat. Například jsme v devadesátých letech nechali opravit střechy, komíny, pak jsme vyčistili sklepy, které byly plné odpadků, opravili jsme opěrné zdi, podlahy v některých místnostech. Nechali jsme zpracovat různé archeologické průzkumy, mykologické průzkumy a neustále jsme opravovali to, co dožilo nebo bylo rozbito, ať už omítky, okna, elektroinstalaci a podobně," vyjmenovává tiskový mluvčí Správy NP Jan Dvořák.

Národní památkový ústav má už se zámkem smělé plány. Pod vedením nového kastelána Vojtěcha Brože nejprve provede kompletní revizi stavu celého areálu a stanoví krátkodobé i dlouhodobé úkoly týkající se oprav, restaurování a kulturního využití zámeckého areálu. Cílem je vybudovat víceúčelové kulturně konferenční centrum v dolním zámku, i nadále provozovat zámecké muzeum a v horním zámku vytvořit standardní prohlídkovou trasu.

„V letošním roce bychom rádi zahájili restaurování reprezentačního sálu v dolním zámku a chtěli bychom připravit projekt provozního zázemí sálu a jeho funkčního propojení se zahradou,"
konstatuje ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Pokud se bude vyvíjet finanční situace Národního památkového ústavu dobře, bude postupná revitalizace zámku trvat přibližně osm let.

„Jsem přesvědčený, že zámek je v rukou nejpovolanějších. Přesto jsme připraveni kdykoli kolegům z NPÚ pomoci a samozřejmě budeme rádi, pokud na zámku zůstane, případně se bude rozvíjet zmínka o Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Správa totiž díky archeologickým průzkumům, které zde provedla, odhalila a zakonzervovala skutečné historické unikáty. Takže myslím, že tato krátká etapa v existenci zámku, rozhodně nebyla pro jeho budoucnost nevýznamná,"
zakončuje Pavel Hubený.
 

Historie zámku Vimperk:

K založení vimperského hradu došlo ve 2. polovině 13. století. Nejstarší dosud známá písemná zpráva se zachovala z roku 1263, kdy byl na důležité listině uveden mezi svědky Purkart z Vimperka. Sídliště pod hradem vzniklo na přelomu 13. a 14. století a od konce 14. století patřil hrad vladykům ze Sulevic. Od konce 14. století vlastnili hrad i panství Kaplíři ze Sulevic. V roce 1470 zastupoval vězněného Petra Kaplíře jeho synovec Václav Vlček z Čenova. Z této doby pochází předsunuté opevnění Hazelburk, stavební úpravy a název Vlčkovy věže. 24. dubna 1479 povýšil král Vladislav Jagellonský Vimperk na město. V roce 1494 odkázal bezdětný Petr Kaplíř panství Zdeňku Malovcovi z Chýnova, v roce 1554 koupil Vimperk s okolními vesnicemi Jáchym z Hradce, 1554 ho prodal Vilémovi z Rožmberka, ten ho 1565 postoupil Petru Vokovi. V roce 1601 koupil Vimperk Volf Novohradský z Kolovrat. V roce 1630 prodala komise zadlužené panství Janu Oldřichu z Eggenberka, Po vymření rodu v roce 1719 zdědil panství rod Schwarzenberků. V 16. a začátkem 17. století byla provedena přestavba hradu na zámek, bylo vybudováno nové pohodlnější sídlo - dolní zámek s arkádami v renesančním slohu. V létech 1728 - 1734 byla provedena přestavba dolního zámku v barokním stylu. Poslední rozsáhlá přestavba zámku do nynější podoby byla provedena po roce 1857, v tomto roce po úderu blesku zámek vyhořel.

V roce 1948 přešel zámek do vlastnictví města a v roce 1991 koupilo zámek ministerstvo životního prostředí ČR.

 


Zdroj: tz NP Šumava.cz
Foto: Wikimedia.org


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz