Výstavby i rekonstrukce rodinných domů přibývají, populární jsou opravy střech

FiftyFifty, společenský magazín.
Výstavby i rekonstrukce rodinných domů přibývají, populární jsou opravy střech na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Výstavby i rekonstrukce rodinných domů přibývají, populární jsou opravy střech

FiftyFifty
Share

Výstavby i rekonstrukce rodinných domů přibývají, populární jsou opravy střech

V České republice se stává trendem výstavba i rekonstrukce rodinných domů, což dokládá nárůst počtu stavebních povolení, který je podle Českého statistického úřadu v některých krajích více než desetiprocentní. Lidé se pouští do stavebních úprav i výstavby kvůli levné ceně stavebních materiálů a výhodným možnostem financování ať už formou hypotéky nebo dotací.

O oživení českého stavebnictví hovoří i fakt, že zisky stavebních firem vzrostly oproti loňskému roku o 7,2 procenta na 459,1 miliardy korun. Češi se díky příznivé souhře několika faktorů uchylují k výstavbě rodinných domů i k jejich rekonstrukcím. „V tomto období zaznamenáváme zvýšený zájem o rekonstrukce střech. Kromě ceny je pro Čechy důležitým kritériem také rychlost a nenáročnost výstavby,” uvádí Jaroslav Nikodým ze společnosti, která se zabývá výrobou a montáží lehkých střešních krytin. Z toho důvodu jsou právě lehké ocelové krytiny trendem v oblasti rodinných domů i chat. Oproti klasickým krytinám jsou ty plechové přibližně desetkrát lehčí, nezatěžují tedy tolik střešní konstrukci a jsou vhodné i pro rekonstrukce starších objektů. Důležitým faktorem pro výběr střechy ale stále zůstává cena střešních krytin. Orientační částku, kterou je potřeba vydat, umí odhadnout stavební specialisté nebo nezávislé kalkulátory, které jsou zdarma dostupné na internetu.
 

Opravu střechy lze financovat z dotací, Češi takto zažádali o více než miliardu korun

Při současné příznivé situaci není pro Čechy nedostatek kapitálu rozhodujícím kritériem. Existuje totiž několik variant možného a dostupného financování rekonstrukcí i výstavby rodinných domů. Na renovaci střechy se často využívají úvěry ze stavebního spoření, v případě rekonstrukce se totiž zpravidla jedná o částky v nižších řádech. Obecně platí, že úrok spořitelny obvykle garantují po celou dobu splácení a jeho výše se odráží na výši naspořených prostředků. Vzhledem k velmi výhodné situaci, která v současnosti panuje kolem hypotečních úvěrů, patří k výhodným alternativám financování nové střechy také hypotéka. Její výhodou jsou nejen současné nízké úrokové sazby oproti jiným obdobím, ale také možnost splatit celou půjčenou částku na konci fixačního období, které je zpravidla v horizontu pěti let.

Další variantou, jak financovat opravu střechy, je čerpání státních dotací. Nabízí se například program Nová zelená úsporám, který se zaměřuje mimo jiné na snižování energetické náročnosti rodinných domů a mezi něž spadá také rekonstrukce střechy. „Na samotnou rekonstrukci střechy však dotace nelze čerpat. Musí být totiž součástí komplexní rekonstrukce domu za účelem zateplení. Na základě ní pak můžou lidé využívat také možnosti příspěvku na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů,” vysvětluje Nikodým. Maximální podpora pro jednu žádost, kterou je možné podávat až do konce roku 2021, přitom činí až 50 % výdajů. Že je o dotační podporu velký zájem, svědčí i fakt, že od října 2015, kdy se výzva otevřela, si lidé zažádali již o více než miliardu korun.


Spadlý strom či vichřice? Pojistné podmínky bývají striktně stanovené

Po dokončení rekonstrukce střechy je také na místě promyslet případné pojištění. Právě škody na střechách a střešních konstrukcích či krytinách patří mezi nejčastější nehody způsobené počasím, které majitelé domů musí často hradit ze své kapsy. Vlivy živlů, jako jsou kroupy nebo vichřice, přitom bývají poměrně jasně prokazatelné. Projevují se obvykle lokálně vždy na více objektech v okolí, jejich důsledky jsou patrné a s nárokováním škody nebývá problém. Riziko vichřice bývá vymezeno pojistnými podmínkami a souvisí s rychlostí proudění vzduchu v místě škody. Toto riziko ovšem nelze nárokovat například na škody, které vzniknou v důsledku pádu stromu na dům. V tomto případě se jedná o samostatné riziko pádu stromu. Z pohledu pojišťoven je střecha součástí rodinného domu a lze ji tedy pojistit v rámci pojištění celého domu. Není proto potřeba udávat za střechu samostatnou pojistnou částku.
 

Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz