Voda bude do roku 2030 chybět dvěma třetinám lidstva

FiftyFifty, společenský magazín.
Voda bude do roku 2030 chybět dvěma třetinám lidstva na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Voda bude do roku 2030 chybět dvěma třetinám lidstva

FiftyFifty
Share

Voda bude do roku 2030 chybět dvěma třetinám lidstva

Voda je zázračná tekutina, bez které není život na Zemi možný. Kromě pití, vaření a hygieny ji každý den využíváme v průmyslu, pro vypěstování zemědělských plodin, při výrobě elektrické energie. Bereme ji jako samozřejmost, přitom v některých částech světa jsou ženy a děti chozením pro vodu a jejím nošením domů nuceny trávit několik hodin denně.

Voda bude do roku 2030 chybět dvěma třetinám lidstvazoom

Na celé planetě žije v současnosti 780 miliónů lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a více než 2.5 miliardy lidí, kteří kvůli nedostatku vody čelí špatným hygienickým podmínkám. Světový den vody, který celý svět slaví 22. března, upozorňuje na význam vody v našich životech a hledá východiska pro udržitelnost vodních zdrojů při mezinárodní spolupráci.

Ročně zemře 1,8 milionů dětí na onemocnění způsobená špinavou vodou

Rychlý růst lidské populace a měst, industrializace a nešetrné zacházení s vodními zdroji povede ke stále se zvyšující poptávce po vodě. Současné užívání vody lidmi není udržitelné. Jak uvádí Světová banka, do roku 2030 se potřeba vody zvýší o 40 % a dvě třetiny světové populace budou trpět nedostatkem vody. Problémy s vodou ovlivní také ceny a dodávky zemědělských surovin a potravin. Nezapomeňme totiž, že asi 70% sladké vody je využíváno v zemědělství na zavlažování.

V rozvojových zemích kvůli špatným hygienickým podmínkám a nedostatku čisté vody ročně umírají miliony lidí a další miliony vážně onemocní. Podle statistik ročně zemře 1,8 milionů dětí do pěti let na průjmová onemocnění způsobená špinavou vodou. Přístup lidí k čisté vodě se ale podle statistik postupně zlepšuje. Jak uvádí UNICEF, v letech 1990 - 2010 získaly přístup k čistším vodním zdrojům (chráněné studny, vodovody) dvě miliardy lidí, ale v některých regionech situace zůstává stále velmi vážná. V subsaharské Africe, kde jsou omezené vodní zdroje a všeobecně malá vůle vlád nakládat s vodou šetrně a organizovaně, má přístup k vodě pouze 60% obyvatel.  Nejchudší lidé žijící v příměstských slumech v rozvojových zemích navíc často za vodu platí více, než bohatí, protože jejich obydlí nejsou napojena na vodovodní sítě.

V Evropě jsou potíže s vodou spojené především s nadměrným využíváním vodních zdrojů a s nedostatkem vody způsobeným klimatickými změnami a suchem. Do evropské diskuze se dostávají i otázky ohledně zneužívání vodních zdrojů například pro údržbu golfových hřišť. Evropské vlády také řeší potíže spojené se znečištěním vody organickými látkami, které vedou k přemnožení řas v rybnících a řekách. To je způsobeno nadměrným užíváním hnojiv v zemědělství. Dalším vážným problémem je znečištění podzemních vod průmyslovým znečištěním a pesticidy a dusičnany, které také pocházejí ze zemědělství.

Virtuální voda: voda uzavřená v jídle a v oblečení

V České republice v roce 2011 činila spotřeba vody 88,6 litru na osobu a den. Když přičteme další spotřebu například z průmyslu a služeb, dostáváme se k závratnému číslu 135,8 litru na osobu a den. Výrazně vyšší než naše přímá spotřeba vody je ale vodní stopa, která představuje vodu spotřebovanou na výrobu zboží a dodání služeb. Přitom mnoho zboží, které spotřebujeme v Evropě, jako jsou třeba potraviny nebo textilní výrobky, se vypěstuje a vyrábí na druhé straně polokoule. Paradoxně země s malými zásobami vody často používají významnou část svých vodních zásob na výrobu zboží a vývoz do zemí s bohatými zásobami vody. Podle odhadů Nadace We Are Water asi 55 % dovážených potravin pochází ze zemí, které trpí nedostatkem pitné vody.
Jak uvádí Water Footprint Network (WTN), celková vodní stopa průměrného Čecha dosahuje asi 4500 litrů denně, z toho 37 % pochází ze zahraničí.

Co dělat, abychom ohromnou spotřebu vody snížili?
 Omezte nákup balených vod a v restauraci si řekněte o vodu z kohoutku
 Zachytávejte dešťovou vodu do nádrží a později ji použijte pro zavlažování zahrady
 Místo koupání ve vaně se krátce osprchujte

Co možná nevíte o vodě:
 Za poslední století převýšilo tempo nárůstu spotřeby vody dvojnásobně růst počtu obyvatelstva
 780 miliónů lidí nemá přístup ke zdrojům čisté vody a téměř 2.5 miliard lidí nemá možnost dostatečné hygieny
 70% pitné vody se spotřebuje v zemědělství (v rychle rostoucích ekonomikách je to až 90%)
 V roce 2025 bude žít 1 800 miliónů lidí v zemích nebo oblastech s naprostým nedostatkem vody a dvě třetiny světové populace bude žít ve stavu napětí
 Každý den vhodí lidé do vodních toků 2 milióny tun odpadu
 K uvaření jednoho šálku kávy virtuálně spotřebujeme 140 litrů vody
 Při koupeli ve vaně spotřebujeme až 200 litrů vody
 K vypěstování kilogramu rýže je zapotřebí 2450 litrů vody
 K výrobě jednoho bavlněného trička je potřeba 2 700 litrů vodyZdroj: tz ADRA


© 2005 – 2020 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.