Vexilologii je 35 let

FiftyFifty, společenský magazín.
Vexilologii je 35 let na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Vexilologii je 35 let

FiftyFifty
Share

Vexilologii je 35 let

V manuálu křestních jmen, kdesi za Václavou či Veronikou, bychom to jméno marně hledali. Jde totiž o název odborné disciplíny, která se zabývá vlajkami a patří mezi základní historické vědy, nejblíže má k heraldice, nauce o erbech a dalším, co se znaky souvisí.

Česká vexilologická společnost, zpočátku jakýsi klub nadšenců, založený a odborně vedený Dr. Ludvíkem Mouchou CSc., má dnes, po mnohaletém trvání, zasloužené zastoupení v parlamentním podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Tam svědomitě a zasvěceně rozhodují o nových udělených vlajkach a k jejich symbolice i používání veřejností se vyjadřují tak, aby vlajka u nás byla všude vhodně a důstojně užívána. Obdobně jako ve většíně civilizovaných zemí. Vexilologové svůj obor pečlivě katalogizují a hodnotí a k tomu jim slouží zpravodaj (srv.http://www.vexilologie.cz ). Sledují celosvětově veškeré dění své specializace a korespondencí s jinými badateli naší republiku významně reprezentují.

Rozmanitý a zajímavý je proces vzniku téměř každé vlajky od návrhu až po schválení. Během posledního srpnového víkendu jsme rudimenty tohoto startu měli možnost sledovat v Mikulově, hornickém městě v Krušných horách. Na základě několika základních kreseb a obvyklého východiska, znaku Mikulova (1597), vznikla řada dalších návrhů, o kterých místní občané i další návštěvníci uvažovali a dávali jim podle svých představ nebo i znalostí vexilogických svůj hlas. Znaku Mikulova s celkem běžnou hradební zdí a bránou s věží nechybí ani postava patrona města sv. Mikuláše, štítek s rodovým znakem Lobkoviců, hornické želízko s mlátkem a jestě další atributy. V jiné variantě znaku jsou štítonoši andělé a další drobnější symboly.


Jak si laičtí posuzovatelé poradili s téměř třiceti návrhy a s objemem heraldických informací, z nichž jen zlomek se měl octnout na vlajkovém poli, to se zde nedá vypsat. Takže jsme si dovolili z několika emblematicky dosti blízkých vlajkových podnětů vyjmout názorově nám blízký, kde z postavy sv.Mikuláše je zastoupena jen pro něho příznačná berla (zlatá?), jejíž souběžnost s příští žerdí skutečné vlajky by mohla obstát jako dva velmi sladěné prvky!
V případné roli herolda u panovníka bychom mu našeptali, že tři kopce by měly být stříbrné podle kovu, který se v Mikulově těžil. A kvůli vyvážení bychom hornická kladívka položili až na nejpravější kopec.

Znak Mikulova má odedávna za základ modrý štít a na něm vše ostatní. Pokud bychom chtěli připomenout významnou roli Lobkoviců pro dějiny Mikulova, mohlo by se tak stát - základní pole vlajky Mikulova by bylo červené, což s bílou, neboli stříbrnou zmíněného trojvrší lobkovickému štítku (též bílá a červená) odpovídá. Maličkostí je, spíše na obrázku kosmetickou vadou, že by berla měla zcela padat pěkně hluboko mezi dva prvé stříbrné kopce. Soutěž, hlasovací lístky a jména autorů byly anonymní, není vše dosud uzavřeno, tudíž mohu nejmenovanému autorovi přílohy jen takto poděkovat.
A vexilologům přát zasloužené uznání, jejich zakladateli Ludvíku Muchovi (80) dobré zdraví!

[email protected]


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz