Velký nedostatek vody hrozí také bohatým zemím

FiftyFifty, společenský magazín.
Velký nedostatek vody hrozí také bohatým zemím na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Velký nedostatek vody hrozí také bohatým zemím

FiftyFifty
Share

Velký nedostatek vody hrozí také bohatým zemím

PRAHA/ŽENEVA (EcoMonitor) - Bohaté státy budou muset zavést drastická opatření, jinak je čeká stejně kritický nedostatek vody, jako je v zemích třetího světa, napsala s odvoláním na zprávu Světového fondu ochrany přírody (WWF) agentura Reuters. WWF provedl šetření, jež ukázalo, že mnoho měst industrializovaného světa navzdory svým závazkům prohrává bitvu o vodní zdroje.

Bohaté státy budou muset zavést drastická opatření, jinak je čeká kritický nedostatek vody.
"Velkorysá podpora průmyslu a růst populace vede k tomu, že se spotřebovává ohromné množství vody, což může vést až k vyčerpání zdrojů v mnoha městech, ne-li ve většině z nich," cituje zprávu agentura Reuters. WWF zejména doporučuje, aby se v bohatých státech platilo víc za vodu používanou v zemědělství, aby se s ní nakládalo úsporněji a aby se u intenzivního chovu dobytka lépe hospodařilo s odpady.

Podle Světového fondu ochrany přírody se již nyní kvůli globálnímu oteplování a úbytku přirozených mokřadů stala voda v některých západních městech klíčovým politickým tématem, např. ve španělské Seville, kalifornském Sacramentu a australském Sydney.
Fakt, že se s vodou musí nakládat hospodárněji, je v rozvinutém světě přijímán se všeobecným souhlasem, bohužel hlavně na řečnické úrovni.

Již nyní trápí evropské země okolo Atlantiku opakující se sucha, píše Reuters. V oblasti kolem Středozemního moře jsou zase vodní zdroje exploatovány kvůli turistickému ruchu a zavlažování. Austrálie, nejsušší kontinent, má obrovské problémy se zasolením půd v důležitých zemědělských oblastech. Ve Spojených státech se zase na obrovských plochách spotřebovává mnohem více vody, než se přirozeně dokáže obnovovat. I Japonsko s vysokým úhrnem dešťových srážek má čím dál vážnější problémy s kontaminací vodních zdrojů.
Podle WWF se bude situace v nadcházejících letech v souvislosti s globálním oteplováním ještě zhoršovat.

Podle článku na serveru PlanetArk ze dne 17. 8. 2006

Zdroj: Hanka Hermová, Ekolist.cz





© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz