Vakcíny proti rakovině? To není sci-fi, ale realita!

FiftyFifty, společenský magazín.
Vakcíny proti rakovině? To není sci-fi, ale realita! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Vakcíny proti rakovině? To není sci-fi, ale realita!

FiftyFifty
Share

Vakcíny proti rakovině? To není sci-fi, ale realita!

Očkováním lze skutečně některým druhům rakoviny nejen předcházet, ale je možné je tímto způsobem i léčit. Příkladem může být například látka pomáhající při karcinomu prostaty. Vakcína šitá na míru konkrétním pacientům je opravdu účinná.

Protirakovinné vakcíny patří do skupiny látek, které se nazývají modifikátory biologické odpovědi. Účinkují prostřednictvím stimulace nebo obnovení imunitní odpovědi pacientova obranného systému. Tyto látky lze rozdělit na dva základní typy:
  Preventivní vakcíny. Uplatňují se tam, kde je nádorové bujení startováno infekcí (virus hepatitidy B u rakoviny jater, lidské papilomaviry u karcinomu děložního čípku). Očkováním se tedy předchází dané infekci.
  Léčebné vakcíny. Aplikují se tehdy, je-li již nádor přítomen. Posilují přirozenou imunitní odpověď organismu na přítomnost rakovinných buněk. Tento způsob léčby nazýváme imunoterapie.


Jak fungují?

Úkolem protirakovinných vakcín je:
 zpomalit nebo zastavit růst nádorových buněk,
 navodit smršťování tumoru,
 bránit návratu zhoubného bujení,
 odstranit rakovinné buňky, které nebyly zničeny ostatními metodami léčby.

Protirakovinné vakcíny aktivují skupinu bílých krvinek, které se nazývají cytotoxické T-lymfocyty. Ty mohou samostatně likvidovat různé druhy cizorodých buněk nebo navodit tvorbu protilátek v ostatních bílých krvinkách. Protilátky pak mají na špatné buňky též ničivý účinek. Vakcínou dodáváme imunitnímu systému informace o tom, jak škodlivé buňky rozeznat.


Pro lepší představu

Jednoduše řečeno – pomocí vakcíny sdělujeme „policistům“ osobní údaje a popis „zločinců“, které je nutno zneškodnit. Tito policisté pak legitimují všechny osoby (buňky), které potkají. Pokud jejich údaje odpovídají hledanému zlosynovi, jsou-li doklady podezřelé nebo buňky nemají vůbec žádný průkaz totožnosti, policie je okamžitě fyzicky zlikviduje. A to buď osobně, nebo v zastoupení. Jedná se samozřejmě o složitý proces, který ale naštěstí funguje.


Naděje pro muže

Již před několika lety byla do praxe zavedena vakcína sipuleucel-T proti metastatickému karcinomu prostaty. Tedy proti rakovině prostaty, která se šíří do vzdálených orgánů. V USA se vakcína používá už od roku 2010, pro Evropskou unii byla schválena v roce 2013 a postupně je zaváděna v různých členských zemích. Vlajkovou lodí této terapie je Německo.

V klinických studiích tato vakcína prodloužila přežívání mužů s některými typy pokročilého karcinomu prostaty o 4 měsíce. Na rozdíl od jiných je vyráběna individuálně pro každého pacienta. Z jeho krve je odebrána skupina určitých buněk. Ty jsou pak v laboratoři uměle pěstovány v roztoku, který obsahuje informační molekuly. Výsledné buňky, které lze podle naší terminologie nazvat „informovanými policisty“, jsou pak účinnou látkou vakcíny.


Autor článku: MUDr. Tereza Kopecká
Zdroj: U lékaře.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz