V Krkonoších začne platit omezení vstupu mimo cesty - kvůli drancování borůvek

FiftyFifty, společenský magazín.
V Krkonoších začne platit omezení vstupu mimo cesty - kvůli drancování borůvek na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > V Krkonoších začne platit omezení vstupu mimo cesty - kvůli drancování borůvek

FiftyFifty
Share

V Krkonoších začne platit omezení vstupu mimo cesty - kvůli drancování borůvek

Správa Krkonošského národního parku – letos již pošestnácté – omezila z důvodu ochrany přírody vstup do některých oblastí v Krkonošském národním parku. Hlavním důvodem tentokrát je snaha omezit ničení krkonošské přírody v souvislosti s masivním sběrem borůvek. Turistů procházejících po turistických cestách se omezení prakticky nedotkne. Pracovníci Správy KRNAP označí dotčené lokality přímo v terénu.

Opatření obecné povahy začne platit 20. července a potrvá do 15. října.

Důvodem zákazu vstupu do některých oblastí mimo turistické cesty je začínající intenzivní sběr borůvek v cenných lokalitách. Nešetrným sběrem jsou devastovány porosty brusnice borůvky. Tím se snižuje potravní základna pro semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích obůrek a v době říje.

Část území s omezeným vstupem se nachází v I. zóně národního parku, kde je vstup mimo značené cesty zakázán celoročně zákonem o ochraně přírody a krajiny. Současné omezení se tedy týká hlavně II. zóny KRNAP a malé části III. zóny KRNAP, kde je běžně volný pohyb povolen, a toto opatření ho dočasně omezuje. Pohyb po cestách pro pěší ale tímto opatřením není omezen.

Ze zkušeností z minulých let vyplývá, že česká veřejnost toto omezení většinou respektuje. Naopak největší problémy působili zahraniční „profesionální“ sběrači, kteří podnikali nájezdy na plochy zejména v blízkosti státní hranice. Fyzickým osobám, které toto opatření nebudou respektovat, hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč a propadnutí prostředku, který při spáchání přestupku mnohdy používají – hřebenového česáčku na borůvky. V terénu bude území s omezeným vstupem označeno informačními cedulemi v českém, polském a německém jazyce.


Zdroj: Ekolist.cz  


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz