Úspěšný objev: sídelní areál Vítků z Prčice

FiftyFifty, společenský magazín.
Úspěšný objev: sídelní areál Vítků z Prčice na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Úspěšný objev: sídelní areál Vítků z Prčice

FiftyFifty
Share

Úspěšný objev: sídelní areál Vítků z Prčice

Archeologové České společnosti archeologické objevili při záchranném výzkumu v Prčici sídelní areál z konce 12. století.

S největší pravděpodobností jde o již dlouho hledané sídlo prvních Vítkovců, které dal zbudovat zakladatel rodu a jeden z nejvýznamnějších mužů českého království Vítek z Prčice. Po jeho smrti zdědil Prčici jeho syn Vítek III., zakladatel rodu Rožmberků. V roce 400. výročí úmrtí posledního Rožmberka Petra Voka se tak archeologům podařilo objevit hmatatelný důkaz počátků tohoto významného českého rodu.

V rámci revitalizace prčického náměstí probíhá letos v létě druhá fáze záchranného archeologického výzkumu, na rozdíl od loňského roku však letošní sezóna přinesla senzační objev. „Možná trochu příznačně v roce velkého výročí zániku Rožmberského rodu se nám podařilo v Prčici objevit jeho počátky,“ říká vedoucí výzkumu PhDr. Michaela Selmi Wallisová, PhD., archeoložka České společnosti archeologické, a dodává, že po loňské trochu chudé archeologické sezóně jsou nálezy středověkých situací z období obou Vítků splněním velkých nadějí.  

V loňském roce se archeologický výzkum pohyboval ve spodní části náměstí. Tehdy se podařilo objevit stopy po velkém prčickém požáru z roku 1701 a něco málo keramického materiálu. Současná zkoumaná plocha se nachází přímo před kostelem sv. Vavřince a přilehlým domem čp. 92. „Když jsme odhalili řady kůlových jam po dřevěné středověké konstrukci, začínali jsme potichu doufat. Nelíčené nadšení však zavládlo v momentě, kdy se nám podařilo objevit základ rozsáhlé stavby o rozměrech minimálně 6 x 10 m, to už nám začínalo být skutečně jasné, že jsme nelezli původní panské sídlo prvních Vítkovců,“ popisuje Selmi Wallisová.  

Z vyzvednuté keramiky vyplývá, že stavba zanikla někdy během přelomu 12. a 13. století, nejpozději však do poloviny století 13., přesnější datace bude známa až po zpracování výsledků.
Z lokality bylo doposud vyzvednuto i několik cenných nálezů. Mezi nejzajímavější patří bezesporu anonymní uherský denár z poloviny 12. století, který je podle numismatiků v Čechách skutečnou raritou, dále pak malý a velký klíč nebo prsteny. Svůj půvab má i kolekce nalezené keramiky, která naprosto odpovídá charakteru nálezů z přelomu 12. a 13. století.

Prčice

je původním sídlem rodu Vítkovců, u kterého lze hledat kořeny rodů pánů z Rožmberka, Hradce, Landštejna, Stráže a Sezimova Ústí. Zakladatel rodu Vítek I. se poprvé píše s přídomkem z Prčice v listině knížete Bedřicha z přelomu let  1184/1185 a umírá asi v roce 1194. Po něm nastupuje syn Vítek III.
Prčické sídlo a přilehlý kostel sv. Vavřince musely existovat nejpozději v roce 1179, založil je právě Vítek I. Jeho nástupce Vítek III. zakládá druhou prčickou tvrz, jejíž relikty byly nalezeny v roce 1995 při stavebně historickém průzkumu prčického zámku. Ke konci svého života zahajuje Vítek III. v roce 1240 stavbu mohutného hradu Příběnice a píše se jako Vítek z Příběnic. Význam Prčice pro Vítkovce postupně upadá, v roce 1322 je Petrem I. z Rožmberka prodána pánům z Choustníka.Zdroj: tz


:: Fotogalerie ::
foto: vipr09 foto: vipr03 foto: vipr04 foto: vipr05 foto: vipr06 foto: vipr01 foto: vipr02 foto: vipr08 foto: vipr07
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz