Úroveň školního stravování v Česku

FiftyFifty, společenský magazín.
Úroveň školního stravování v Česku na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Úroveň školního stravování v Česku

FiftyFifty
Share

Úroveň školního stravování v Česku

Systém školního stravování funguje v České republice již přes 50 let. Aktuálně se ve zhruba 8 tisících jídelnách stravuje přes 123 tisíc dětí. České školní jídelny jsou světovým unikátem, nabízí totiž vysokou kvalitu jídel za velice nízké ceny, díky kterým jsou obědy dostupné pro všechny. Za největší nedostatky experti považují nízké finanční ohodnocení personálu a špatné stravovací návyky dětí.

Odborní se shodují, že český systém školního stravování je v porovnání s jinými zeměmi na vysoké úrovni. Jeho největší předností je cenová dostupnost podávaných obědů, které v průměru stojí 20 až 30 korun. Díky tomu se využitelnost jídelen pohybuje na hranici 80 %.  Školní stravovací zařízení se trvale zlepšují i v kvalitě a pestrosti nabízených obědů. „Obecně lze shrnout, že jídelny zvládají lépe připravit klasické a masité pokrmy. Moderní a bezmasá jídla jsou však pro ně náročnější na přípravu. I v této oblasti se však stav zlepšuje díky podpoře odborných materiálů a projektů ze Státního zdravotního ústavu a ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Karel Jahoda, výkonný ředitel Asociace školních jídelen České republiky s tím, že se na školní jídelníčky mnohdy dostávají i potraviny, které běžně nelze zakoupit v obchodech.

Podávaná jídla v tuzemských jídelnách ve velké míře splňují i výživové normy, které jsou dány spotřebním košem. Data České školní inspekce ukazují, že u téměř všech druhů potravin je limit dodržen alespoň z 80 %. Nejlepší stav je v nabídce masa, cukrů a zeleniny, kde je limit spotřebního koše dodržen z 95 %. Nejnižší plnění na strávníka se pak projevilo v komoditách mléko, luštěniny, ovoce a ryby. „Luštěniny a ryby nejsou děti zvyklé konzumovat z domova, a proto i jídelny zařazují tyto jídla na jídelníčky méně často. Z tohoto důvodu je potřeba informovat i rodiče, aby se děti naučily jíst všechna jídla,“ vysvětlil důvod nenaplnění limitů některých druhů potravin Pavel Ludvík z informačního portálu Jídelny.cz.

Kvalita školního stravování je ovlivněna nejen četností jednotlivých druhů potravin, ale také jejich stupněm prvotního zpracování a původem. „Na výkon dětí ve škole má pozitivní vliv i vyvážená strava složená z průmyslově nezpracovaných potravin. Z tohoto důvodu až čtvrtina škol využívá čerstvé regionální potraviny a více než polovina potraviny s nízkým stupněm zpracování,“ sdělil Jan Petr ze společnosti, která v tuzemsku nabízí široký výběr zdravých doplňků stravy. „Čerstvé nebo pouze lehce zpracované potraviny jsou pro děti ve vývinu velice důležité, zachovávají si totiž vysoké množství živin,“ doplnil Petr.

Přestože se systém školního stravování trvale zlepšuje, stále trpí určitými nedostatky. Podle odborníků se projevují především v nízkém platovém ohodnocení zaměstnanců jídelen a opomíjení edukace personálu i rodičů. Experti navíc kritizují i stravovací návyky dětí a obecně jejich přístup k jídlu. „Obrovským problémem je pak i množství jídla, které děti vracejí, aniž by se jej dotkly. Důvodem přitom není chuť nebo vzhled jídla. Tím, že jsou děti obklopeny dostatkem všeho, jídla si mnohdy neváží a nedokáží tak ocenit práci lidí, kteří jim každý den jídlo připravují,“ uzavřel Karel Jahoda.Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz