Úřady neřeší prodej alkoholu dětem

FiftyFifty, společenský magazín.
Úřady neřeší prodej alkoholu dětem na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Úřady neřeší prodej alkoholu dětem

FiftyFifty
Share

Úřady neřeší prodej alkoholu dětem

Úřady městských částí, měst a obcí, které mají mimo jiné řešit správní delikty na úseku ochrany před alkoholismem, jsou pasivní a umožňují tak dál prodej alkoholu dětem.

Časopis dTest provedl v únoru 2012 průzkum týkající se e-shopů prodávajících alkoholické nápoje. Vyplynulo z něj, že deset ze dvanácti internetových obchodů porušuje zákon, jelikož nijak nekontrolují věk kupujících nebo tento věk kontrolují zcela nedostatečným způsobem.

Právníci dTestu proto kontaktovali Policejní prezídium České republiky s podnětem k zahájení správního řízení pro podezření z porušení zákona na úseku ochrany před alkoholem a jinými návykovými látkami. Vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený uvádí: „Policie věc vyhodnotila jako správní delikty na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a postoupila dále na městské úřady či úřady městských částí.“

Tyto instituce už ale svoji roli ve většině případů nesplnily. Pouze tři z deseti správních orgánů nás vyrozuměly, což ale byla jejich zákonná povinnost, neboť jsme si to výslovně vyžádali,“ zdůrazňuje Lukáš Zelený. Z uvedených tří byl pouze Úřad městské části Praha 15 schopen správně posoudit skutkovou podstatu správního deliktu podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a následně udělil peněžitou sankci. Ostatní úřady svým pasivním přístupem i nadále umožňují snadný přístup nezletilých nakupovat alkohol bez kontroly.

Přehled úřadů, které se podněty zabývaly a jejich postup, je k dispozici na www.dtest.cz/alkohol.

Zdroj: tz dTest.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz