Umíte první pomoc? Měli byste… Můžete tak zachránit život!

FiftyFifty, společenský magazín.
Umíte první pomoc? Měli byste… Můžete tak zachránit život! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Umíte první pomoc? Měli byste… Můžete tak zachránit život!

FiftyFifty
Share

Umíte první pomoc? Měli byste… Můžete tak zachránit život!

Kardiopulmonální resuscitace (KPR), tedy první pomoc při zástavě krevního oběhu a dýchání, by měla patřit mezi základní dovednosti každého z nás. Neposkytnutí první pomoci může být za určitých okolností dokonce hodnoceno jako trestný čin. Nebojte se, zachránit život se naučíte i vy.

Když srdce přestane bít, přerušení dodávky okysličené krve poškodí mozek během několika minut. Dotyčný může za 8–10 minut dokonce zemřít.
Zásady první pomoci si nejsnáze osvojíte v certifikovaném kurzu. Také vás tam naučí používat AED – automatizovaný externí defibrilátor. Pokud si nejste v poskytování první pomoci jistí, je zásadní zavolat na tísňovou linku. Dispečer vám bude po telefonu dávat přesné pokyny, jak postupovat.
 

Co teď a co potom

  Než začnete, ověřte si, zda nehrozí žádné nebezpečí (ani vám samotným).
  Je člověk, kterého zachraňujete, při vědomí, nebo v bezvědomí? Zkuste ho hlasitě oslovit nebo s ním lehce zatřást. Pokud nejeví známky života, volejte o pomoc.
  Přivolejte pomoc (linka 155 nebo 112). Jste-li na místě dva zachránci, jeden z vás volá tísňovou linku, zatímco druhý zahajuje resuscitaci. Když jste sami, nejprve volejte. Nezapomeňte dispečerovi uvést, kde se nacházíte! K orientaci můžete použít například unikátní čísla na veřejném osvětlení.
  Zahajte resuscitaci! Je-li k dispozici AED, použijte ho podle instrukcí.
  Obnovil se krevní oběh? Pokud ne, stlačujte hrudník! Nemáte-li AED, začněte se stlačováním hrudníku hned.
 

Abeceda života

Postup předlékařské první pomoci je shrnut v prvních třech písmenech abecedy a vychází z anglických názvů. Tedy A jako airway (dýchací cesty), B jako breathing (dýchání) a C jako compressions (komprese čili stlačování hrudníku). Pokud jste laici a nikdy jste nebyli školeni k první pomoci, vězte, že podle nových doporučení je potřeba zejména zahájit nepřímou srdeční masáž.

C – komprese hrudníku – obnovte oběh
Pro úspěch je klíčové VČAS začít a NEPŘETRŽITĚ stlačovat hrudník.
  Klekněte si z boku k osobě v bezvědomí.
  Proveďte nepřímou srdeční masáž: položte zápěstí jedné ruky do středu hrudní kosti (na spojnice bradavek), na tuto ruku položte zápěstí druhé ruky. Paže mějte natažené, ramena nad dlaněmi.
  Vahou horní poloviny těla začněte stlačovat hrudník do hloubky 5–6 cm 100–120krát za minutu!
  Nejste-li v KPR vyškolení, pokračujte v masáži, dokud nedorazí přivolaná pomoc. Pokud jste trénovaní, pokračujte kontrolou dýchacích cest.

A – airway – uvolněte dýchací cesty
Po 30 stlačeních hrudníku uvolněte dýchací cesty. Dlaň položte na čelo a jemně zakloňte hlavu dozadu. Potom druhou rukou jemně zdvihněte bradu nahoru a otevřete dýchací cesty.

Zkontrolujte, zda člověk dýchá. Sledujte, zda se zvedá hrudník a jestli slyšíte normální dech. Pozor, gasping čili lapání po dechu není známka normálního dýchání. Jste-li vyškolení v první pomoci a osoba nedýchá normálně, zahajte dýchání z plic do plic.

B – breathing – dýchání z plic do plic
Pamatujte: poměr stlačení hrudníku a vdechů je u dospělého 30 : 2!
  Uzavřete prsty nosní dutinu a přiložte ústa k ústům člověka v bezvědomí.
  Podejte 2 vdechy! Po prvním vdechu zkontrolujte, zda se zvedá hrudník. Pokud ne, uvolněte dýchací cesty a podejte další vdech.
  Pokračujte v nepřímé srdeční masáži v poměru 30 kompresí : 2 vdechy.
  Pokračujte v KPR do příjezdu pomoci.
 

První pomoc dítěti

Podávání první pomoci u dospělého a dítěte je podobné. Záleží ale i na věku dítěte. Mezi základní rozdíly patří:
  Jste-li jako zachránci sami, v prvním kroku resuscitujte.
  Nejprve proveďte 5 umělých vdechů. Nejeví-li dítě známky života, začněte s masáží.
  Stlačujte dolní polovinu hrudní kosti a dýchejte z plic do plic v poměru 15 : 2. Frekvence kompresí je 100–120 za minutu, hloubka stlačení představuje nejméně jednu třetinu hloubky hrudníku.
  Po jedné minutě KPR přerušte a zavolejte pomoc, poté pokračujte v resuscitaci.
  Jakmile je k dispozici AED, použijte jej a nastavte volbu DÍTĚ (nepoužívejte u dětí mladších 1 roku).
  Takto pokračujte, dokud nedorazí pomoc.

Tento článek je shrnutím nejzákladnějších zásad první pomoci. Pro snadnější zapamatování je možné vyhledat si i obrázkové algoritmy nebo jednoduché grafy s doporučenými postupy.
 


Autor: MUDr. Anna Čermáková
Zdroj: U lékaře.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz