Umění inspirované pornografií

FiftyFifty, společenský magazín.
Umění inspirované pornografií na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Umění inspirované pornografií

FiftyFifty
Share

Umění inspirované pornografií

Exhibit, o. s. ve spolupráci s Obrazar.com pořádá výstavu Fifty-Fifty s podtitulem Gender, porno a umění. Projekt je zaměřen na téma pornografie v současném výtvarném umění a zúčastní se ho na 20 umělců.

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 25.9. 2008 v Hale C od 18 hod a potrvá do 14.10. 2008. Součástí večera je performance Black and White umělce Anymous od 19 hod a následovat bude divadelní představení Spitfire Company, které předvede Ženský divadelní improvizační punk Porno, art a já. Večer volně uzavře tančírna Dje Mefa.

Smělý kurátorský projekt bude představen v Hale C (Drahobejlova 17a, Praha 9). Rozsáhlé tovární prostory umožňují instalaci poměrně velkého počtu rozmanitých děl. Cílem není vybrat nějakou reprezentativní selekci, ale ukázat především rozmanitost tohoto společenského, mediálního i vizuálního fenoménu. Nejde jen primárně o zachycení nahoty, sexuálních pozic, perverze, ale především o umělecké i společenské stanovisko, které díla zaujímají z genderového hlediska. Není cílem se znovu držet rozdělení na vysoké a nízké umění, protože to v tomto tématu z podstaty věci nejde.
Výstava byla rozdělena na tři části tak, jak většinou škálu od umění k pornografii rozdělujeme, čili hard (tedy klasické porno), soft (tedy erotika) a „umění“ (to, co nazýváme opravdovým uměním). Záměrem je nabídnout toto rozdělení k revizi, kritice, ostatně vizuálně-mediální svět si s tím při každé nové akci neví rady – příkladem budiž nové zavádění pornografických kabelových a internetových televizí, které musí být čistě erotické, ale servírují tvrdé porno.
Každý z představených umělců k tématu přistupuje jinak, těžko navíc rozlišíme hranici mezi inspirací pornem (tedy něčím, co vnímáme obecně negativně, kriticky) a inspirací sexem (který má mezi uměleckými tématy až prominentní, odvěké místo).

Kurátory výstavy jsou Jana Kubátová z neziskové organizace Exhibit, o. s. a Ladislav Zikmund z teoretického serveru obrazar.com, který se tématy genderu, sexuality a mentality v oblasti umění dlouhodobě zabývá.

Ladislav Zikmund o projektu říká: „Výstava Fifty-fifty má za cíl nastavit zrcadlo fenoménům pornografie a umění a prozkoumat jejich vztah a stanovisko. Nevyhneme se při studování této problematiky genderové perspektivě, neboť se jedná z velké části o nejvyhrocenější formu reprezentace rodu, genderu, a sexuality ve vizuální kultuře, proto je podtitul výstavy „gender, porno, umění“.

Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

Výstava není vhodná pro mladší 18 let.


Projekt:       Fifty-fifty: Gender, porno a umění
Místo konání:     Hala C, Drahobejlova 17a, Praha 9
Termín:            25. 9. – 14. 10. 2008

Text: Ladislav Zikmund

Zdroj: tz  Inter-art.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz