Ultrazvuk dokáže zlikvidovat nádor prostaty. Co se děje dál, ukáže čas

FiftyFifty, společenský magazín.
Ultrazvuk dokáže zlikvidovat nádor prostaty. Co se děje dál, ukáže čas na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Ultrazvuk dokáže zlikvidovat nádor prostaty. Co se děje dál, ukáže čas

FiftyFifty
Share

Ultrazvuk dokáže zlikvidovat nádor prostaty. Co se děje dál, ukáže čas

Když je na živé buňky namířeno vysokofrekvenční ultrazvukové vlnění, začnou se přehřívat a umírají. Na tomto principu je založen jeden ze způsobů léčby rakovinného bujení, který se využívá i u karcinomů prostaty. Zatím je ale ultrazvuková terapie ve fázi zkoušení.

Vzhledem k tomu, že prostata je ukryta relativně hluboko v těle, je ultrazvuková sonda používaná k ničení zhoubných buněk zaváděna do konečníku. Ten se žlázou předstojnou přímo sousedí, čímž je umožněno velice přesné zacílení paprsků bez překonávání vmezeřených tkání. Výsledky výzkumů naznačují, že právě u prostaty může být tato terapie velmi přínosná.
 

Použití je možné jen někdy

Ultrazvuková léčba karcinomu prostaty ukazuje obdobnou účinnost jako radikální prostatektomie (operace) nebo ozařování. Přitom má méně nežádoucích účinků. Nejčastějšími problémy zaznamenanými v dosavadních výzkumech byly infekce oblasti prostaty a inkontinence. Výskyt těchto nepříjemných dopadů je častější, pokud je zároveň prováděno ozařování. Ultrazvuková terapie byla testována jak u čerstvě diagnostikovaných nádorů, tak i u případů, kdy se rakovina vrátila po předchozí léčbě. Je však nutné, aby se jednalo o lokalizovaný nádor (takový, který se nešíří).
 

Ve zkušební době

Podle aktuálních doporučení se tato metoda používá zatím téměř výhradně v klinických studiích. Její účinnost je porovnávána s operačním řešením a ozařováním. Předmětem zkoumání jsou nyní především dlouhodobé výsledky léčby. To tedy znamená, že zatím se k ultrazvukové léčbě dostanete pouze tehdy, když budete přizváni k účasti ve výzkumu. Pokud budete mít štěstí a bude vám tato možnost nabídnuta, měli byste být důkladně informováni:
  z čeho se léčba skládá,
  že ještě nejsou známy všechny její nežádoucí účinky,
  že zatím neuplynula dost dlouhá doba na to, aby byly dobře prozkoumány všechny její dlouhodobé důsledky,
  o jiných léčebných možnostech přicházejících ve vašem případě v úvahu.

Součástí experimentální léčby musí být vždy velmi důkladné sledování. To aby bylo možné vytěžit maximum informací o vedlejších účincích a dlouhodobých přínosech či záporech. Pro pacienta je to výhodné v tom, že v tomto směru dostává kvalitnější péči než ostatní. Vše si dobře rozmyslete – pokud budete souhlasit s účastí, můžete pomoci nejen sobě, ale i ostatním.
 


Autor článku: MUDr. Tereza Kopecká
Zdroj: U lékaře.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz