Ukerewe aneb volání tajemných dálek

FiftyFifty, společenský magazín.
Ukerewe aneb volání tajemných dálek na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Ukerewe aneb volání tajemných dálek

FiftyFifty
Share

Ukerewe aneb volání tajemných dálek

Konec mayského kalendáře se blíží. Svět stojí před velký přerodem. Budeme schopni učinit svět lepším? Zvládneme poznat, které vlastnosti pravého hrdiny jsou ty dobré a nezbytně potřebné v cestě za znovunalezením ztraceného rituálu předků?

„Mmmmmm…Čcha! Ejjjjjjj…Šva!“ Šaman šeptá své modlitby a vzduchem se šíří aroma vonných tyčinek. Naši mladí hrdinové ve věku mezi 6 a 12 lety ani nedutají a naslouchají tomu, co jim chce šaman říci. Potřebuje pomoci. Je nutné najít slova, rytmus i pohyby zapomenutého prastarého tance, který může zachránit svět. Nebude to ovšem jednoduché, každý hrdina musí pochopit a nalézt sám v sobě ušlechtilé vlastnosti a hodnoty – pravdomluvnost, odvahu, lásku, úctu k přírodě, schopnost spolupráce a pomoci bližním. Kousky tance jsou rozesety po celé zeměkouli a tak malí hrdinové musí procestovat svět a během pěti dní navštívit 5 rozdílných zemí – Mexiko, Indonésii, Etiopii, Arménii a Bosnu a Hercegovinu.  Nakonec celý tanec, který se po částech za pět dní naučili, předvedou děti šamanovi a svět se tak stává novým a lepším.

Tato legenda provázela děti letos na dvou příměstských táborech „Ukerewe aneb volání tajemných dálek“, které se uskutečnily na konci srpna ve venkovních prostorách Thomayerovy nemocnice (20. – 24. 8.) a v Kulturním centru Zahrada (27. 8. – 1. 9.). Cílem obou táborů bylo hravou formou děti poučit o jiných zemích, kulturách a civilizacích a zároveň celý program propojit s tématy globálního rozvojového vzdělávání.

Letošní specialitou byla návštěva Abela, který pochází z Etiopie a odpověděl tak dětem na všechny otázky ohledně této země a navíc si s ním zatančili na etiopskou hudbu. Každá země skýtala nové poznatky a zážitky a každý den i nové aktivity a tvořivé činnosti. V rámci tábora jsme nacvičili krátké divadelní představení „Kaldi a tančící kůzlata“ založené na etiopské pověsti pojednávající o tom, jak byla objevena v Etiopii káva. Také jsme si během společně stráveného času vyrobili indonéskou masku, barevnou arménskou vitráž či čtvrť města v Bosně a Hercegovině.

Ohlasy zúčastněných dětí i jejich rodičů byly více než hřejivé, fotky plné úsměvů a radosti a tak plánujeme příměstské tábory v podobném termínu i na příští rok.


Zdroj: tz ADRA.cz


:: Fotogalerie ::
foto: AD2 foto: AD4 foto: AD5 foto: AD3
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz