Tajemství Tutanchamonova původu

FiftyFifty, společenský magazín.
Tajemství Tutanchamonova původu na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Tajemství Tutanchamonova původu

FiftyFifty
Share

Tajemství Tutanchamonova původu

Kdo byli rodiče proslulého egyptského vládce? Co prozradily genetické testy? Jakou roli v jeho případě sehrál královský incest?

Objev Tutanchamonovy hrobky v egyptském Údolí králů v roce 1922 byl archeologickou senzací. Britský archeolog Howard Carter, který vedl tým pracovníků, později napsal, že v okamžiku, kdy poprvé spatřil vnitřek hrobky, oněměl úžasem. Poklad, který se tam skrýval, překonal bohatostí všechny dosavadní objevy. Bylo tam na čtyři tisíce předmětů vynikající umělecké úrovně, které by vydaly nejméně na dvě tuny zlata.

Proč nebyla Tutanchamonova hrobka nikdy vykradena tak jako většina ostatních hrobek v Údolí králů? Mohla za to zvláštní shoda okolností. Když v roce 1140 př. n. l. hloubili thébští dělníci hrobku pro faraona Ramese VI., sváželi přebytečné kamení před vchod hrobky faraona Tutanchamona. Nevědomky ji tak uchránili neporušenou na následující tři tisícletí. Ani Howard Carter zpočátku netušil, co skrývá schodiště a chodba se zapečetěnými dveřmi. Přesvědčil jej až objev přední komory, která sama ukrývala na sedm stovek uměleckých předmětů.

Pohádkový poklad

Hrobka ukrývala také alabastrové vázy a dvě velké sochy se zlatou rouškou, zlatými sandály, kyjem a holí a posvátným hadem na čele. Malá boční komora skrývala jídlo, nápoje, společenské hry, zbraně a ušebty (vešebty), sošky, které měly na onom světě za faraona vykonávat práci. Do hrobky vede vstupní schodiště se šestnácti schody. Za ním byly první zapečetěné dveře. Po nich následovala chodba dlouhá necelých osm metrů. A další zapečetěné dveře, pak přední komora s dvěma zapečetěnými vchody do jiných prostor.

V přední komoře se našlo na 700 rozličných předmětů. Například troje zlaté máry vrchovatě naložené drahocennými předměty, ozdobami a šatstvem. Zlatý trůn s tak vyzdobeným zadním opěradlem, že Carter bez váhání prohlásil, že „je nejnádhernější ze všeho, co bylo dosud v Egyptě nalezeno“. Alabastrové vázy, neobyčejné skříně. Z jedné vyplazoval jazyk zlatý had. A také čtyři bojové vozy, které byly příliš velké, aby se do hrobu vešly celé, proto byly rozřezány na kusy. Odshora dolů byly pokryté zlatem a na každém centimetru vyzdobené tepanými nebo vykládanými obrázky.

Mumie

Komora s rakví byla otevřena o řadu měsíců později. Vyplňovala ji téměř celou velká skříňová rakev pokrytá zlatem. Velikost: 5 metrů krát 3,30 krát 2,73 metru. Výplně ze zářivě modré fajánse s kouzelnými znameními v bočních stěnách měly chránit mrtvého. V první skříni byla druhá, ve druhé třetí. Čtvrtou skříň vyplňoval žlutý sarkofág, umělecké dílo vytesané z jednoho kusu křemence. U nohou sarkofágu rozpřahovala bohyně křídla a paže, jako by chtěla chránit mrtvého.

Obličej mumie zakrývala zlatá maska. Oči z aragonitu a obsidiánu, víčka z azurově modrého skla. Ve zkřížených rukou držel faraon královské insignie: ohnutou hůl a důtky. Zakřivená hůl byla původně holí pastýřskou určenou k pohánění neochotných zvířat. V hieroglyfickém písmu zastupuje pojem panovat. Důtky v králově ruce byly symbolem vlády. Mohly znamenat také vějíř proti mouchám, který byl v africkém prostoru považován za prostředek k zapuzení zlých bytostí.

Na mumii bylo vyplýtváno příliš mnoho balzamovacích látek, které ztvrdly, zčernaly a vše slepily, kromě obličeje pod maskou a kromě nohou. Oxidace pryskyřičných složek vyvolala určitý druh samospalování, takže nejen část plátěných obinadel, ale do jisté míry i tkáň a kosti mumie téměř zuhelnatěly.

Záhadný původ

Kdo byli Tutanchamonovi rodiče? Dlouhá léta převládala hypotéza, že jeho otcem byl faraon Amenofis III. a bratrem faraon Achnaton, který zrušil dlouholeté náboženské tradice a zavedl nový kult slunečního boha Atona, za jehož ztělesnění se sám pokládal. Achnaton nechal ve středním Egyptě vystavět nové hlavní město Achetaton neboli Amarna (Tell el-Amarna), to však bylo krátce po jeho smrti vypleněno a už nikdy nepovstalo. Výzkum egyptských archeologů nedávno prokázal, že Achnaton nebyl Tutanchamonovým bratrem, ale otcem. Již dříve bylo známo, že mladý Tutanchamon zemřel asi v šestnácti až osmnácti letech. Podle nápisů ze stěn hrobky vládl devět let. Na trůn tedy zřejmě dosedl jako sedmiletý a narodil se přibližně ve třináctém roce Achnatonovy vlády.

Výzkum zaměřený na nalezení Tutanchamonových rodičů vycházel ze vzorků tkání mumifikovaných těl královské rodiny přímo v hrobce a na porovnání jejich mitochondriální DNA. V letech 2007 až 2009 bylo uskutečněno pětapadesát odběrů vzorků. Egyptští odborníci vyzkoušeli i další metodu - rekonstrukci DNA buněčných jader.

Výsledky

Postupně se podařilo rekonstruovat části DNA, tzv. markery, díky nimž vyšlo najevo, že Tutanchamonovými prarodiči byl Amenothep III. a Tiji. Praprarodiči byli Juja a Tuja, jejichž těla byla nalezena už v roce 1905 v Údolí králů v hrobce KV46. Mumie Tutanchamonova otce Achnatona byla nalezena v roce 1907, její skutečná identita však byla určena až později. Achnaton byl pravděpodobně nejprve pohřben v městě Achetaton, později, když bylo město zpustošeno, nechal zřejmě Tutanchamon jeho tělo převézt a pohřbít v Údolí králů.

Pátrání po matce

Jestliže byl Achnaton Tutanchamonovým otcem, jeho matkou by měla být podle předpokladů krásná Nefertiti, Achnatonova oficiální manželka. Na všech památkách z hlavního města Achetatonu je ale královský pár znázorňován se dvěma dcerami, nikdy se synem. Achnaton ale měl kromě Nefertiti i jiné méně významné manželky. Asi před patnácti lety našli egyptologové na jedné památce zobrazenu jeho družku Kiju. Podle jejich názoru byla právě ona matkou Tutanchamona.

Genetické testy však prokázaly ještě něco jiného. Tutanchamonovou biologickou matkou byla neznámá mladá žena, jejíž mumie byla objevena v roce 1898 francouzským archeologem Victorem Loretem spolu s několika dalšími mumifikovanými těly. Dostala jméno Younger Lady a označení KV35YL, protože byla mladší než druhá z pohřbených žen. Překvapení tím ještě nekončila. Rozbor markerů prokázal, že Younger Lady byla dcerou Tutanchamonova dědečka Amenhotepa III. a byla tedy vlastní sestrou jeho otce Achnatona. Závěr: Tutanchamon se narodil z incestního svazku bratra a sestry, což ovšem bylo v Egyptě v královských rodinách velmi časté.

Podle egyptských archeologů je nepravděpodobné, že by Younger Lady byla královnou Nefertiti. Jiní egyptologové to však nevylučují. Nefertiti však podle historických pramenů porodila jen dcery, a nemohla proto být Tutanchamonovou matkou. S jistotou bylo dále prokázáno, že Tutanchamon byl otcem dvou nenarozených dětí o stáří pěti a sedmi až devíti měsíců. Jejich mumifikovaná těla se navíc našla přímo v Tutanchamonově hrobce.

Záhadná smrt

Mnoho se dnes neví ani o dalších důležitých okamžicích Tutanchamonova života – jak se dostal k moci, co za své vlády dokázal a proč zemřel ve věku pouhých osmnácti let. Egyptologové spekulovali o úkladné vraždě, to se však nepodařilo potvrdit. Při podrobném zkoumání faraonovy mumie vyšlo najevo, že panovník musel před smrtí utrpět vážná zranění. Na levé noze se našla stopa po zlomenině a úrazu čéšky, který mohl vést k infekci. Pravý kotník měl zlomený a fixovaný něčím, co se podobalo sádře. Radiologické vyšetření prokázalo stopy poranění za levým uchem, které vede k závěru, že Tutanchamona někdo silně udeřil do hlavy, pravděpodobně zezadu. Příčinou smrti mohlo být krvácení do mozku, s jistotou to však tvrdit nelze.Zdroj: 100+1 


:: Fotogalerie ::
foto: tu1 foto: tu2
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz