Tajemné jeskyně

FiftyFifty, společenský magazín.
Tajemné jeskyně na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Tajemné jeskyně

FiftyFifty
Share

Tajemné jeskyně

Poslední zbytky nezmapované divočiny dnes nejsou v rozpálených pouštích, ani v deštných pralesích Jižní Ameriky. Jsou hluboko pod zemí. Skryté řeky, krasové útvary, zatopené štoly.

Svět podzemních jeskyní je posledním místem na zemi, kde ještě lze objevovat divoké, nezmapované území. Zatím největší a asi nejfantastičtější jeskyně světa Mulu v Malajsii byly objeveny v roce 1978. Jeskynní průzkumníci neustále nacházejí nové pohádkové světy. Mnoho nových jeskyní je například ve Velké Británii. V roce 1994 tam našli jeskyňáři ve krasovém pásmu další jeskyni Ogof Draenen. Je to suchá jeskyně, třetí nejdelší v Británii. Zatím je z ní prozkoumáno několik desítek kilometrů. Další prostory se stále objevují.

NEJVĚTŠÍ JESKYNĚ SVĚTA 
Jeskynní systém Mulu byl objeven v roce 1978 v deštném pralese v Malajsii. Průzkumníci tehdy objevili největší jeskynní průchod Deer Cave, dvě stě metrů široký a půldruhého kilometru dlouhý, a podivuhodnou jeskyni Clearwater Cave. V roce 1980 se tam vydala druhá expedice a ta objevila jeskyni Sarawak. Vchod do ní byl schovaný mezi stromy a vytékala z něj říčka. Ukázalo se, že jde o největší jeskynní sál na světě, zhruba dvaapůlkrát větší než předchozí rekordman Big RoomCarlsbad Caverns v Novém Mexiku. Sál Sarawak je dlouhý sedm set metrů, široký čtyři sta a vysoký sto metrů.

VZNIK JESKYNÍ
Téměř všechny velké jeskyně na světě se nacházejí ve vápencových oblastech. Vápenec se rozpouští v slabé kyselině, kterou tvoří s dešťovou vodou oxid uhličitý. Voda prosakuje dolů a rozšiřuje zlomy mezi vápencovými bloky. Kape-li do otevřené jeskyně, oxid uhličitý se uvolňuje, ale vápenec zůstává a ukládá se. Tak vznikají stalaktity a stalagmity, které rostou tisíce let.

CARLSBADSKÉ JESKYNĚ
Do objevu jeskynního sálu Sarawak v systému Mulu se Carls­badské jeskyně (Carlsbad Caverns) v Novém Mexiku v USA pyšnily největší jeskyní světa – Big Room. Je dlouhá 540 metrů, široká 330 metrů a vysoká téměř 77 metrů. Všechny jeskyně tohoto systému, a je jich více než osmdesát, vynikají obrovskou rozmanitostí krápníkových útvarů. Působí jako pohádková země. Obrovské stalaktity se spouštějí dolů vstříc stalagmitům, jsou tu kamenné vějíře, mříže i kamenné záclony a vodopády. Na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO byl národní park Carlsbad Caverns zapsán v roce 1995. V jeskynních prostorách tam žijí miliony netopýrů, především v jeskyni Bat Cave (Netopýří), která je návštěvníkům nepřístupná, aby zvířata měla klid. Je možné je pozorovat jen večer, když se z jeskyně vydávají na lov hmyzu k řece Pecos. Jsou to velmi malí netopýři o hmotnosti zhruba 13 gramů a podle odhadů jich večer každou minutu vylétá z jeskyně pět až deset tisíc.

ŠKOCJANSKÉ JESKYNĚ
Také krasové pohoří ve Slovinsku skrývá rozsáhlé podzemní bludiště. Jeho jeskyně prý ve čtrnáctém století inspirovaly básníka Dante Alighieriho ke kapitole Peklo v Božské komedii. Jsou tajuplné, smutné až hrozivé. Podzemním kaňonem se valí masy rozbouřených vod podzemní řeky Reky. Je tu Tichá jeskyně, Ráj, Rudolfinský dóm, obrovská Martelova dvorana, labyrinty chodeb a propadlých kotlů. Na Seznam UNESCO byl tento systém zapsán v roce 1986. Zatím z něj bylo prozkoumáno asi pět kilometrů, ale podle odhadů se jeskyně táhnou mnohem dál. Řeka Reka se totiž vynořuje na povrch až o čtyřicet kilometrů dál, sice pod jménem Timavo, ale je to stále ona. Předpokládá se, že zřejmě putuje podobnými tajemnými jeskyněmi, které stále čekají na své odhalení.

TAJEMNÝ PODZEMNÍ SVĚT
Co vlastně láká jeskyňáře, aby podzemní svět jeskyní objevovali? Proč riskují? Proč se vydávají hluboko pod zem, plazí se kilometry chodeb, protahují škvírami a spouštějí do propastí? Je to velká výzva k měření důvtipu a výdrže. Možnost objevovat dosud nezmapované části naší planety. A do­cela jistě jsou to i fascinující pohledy do pohádkově snového světa.

Zdroj: 100+1


:: Fotogalerie ::
foto: jeskyně 1 foto: jeskyně 2 foto: jeskyně 6 foto: jeskyně 3 foto: jeskyně 8 foto: jeskyně 4 foto: jeskyně 9 foto: jeskyně 7 foto: jeskyně 5 foto: jeskyně 10
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz