Sujon Chowdhori už studuje na internátní škole

FiftyFifty, společenský magazín.
Sujon Chowdhori už studuje na internátní škole na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Sujon Chowdhori už studuje na internátní škole

FiftyFifty
Share

Sujon Chowdhori už studuje na internátní škole

Sujonovi je 14 let, chodí do osmé třídy, má rád kriket a jednou by se chtěl stát inženýrem nebo si otevřít obchod s potravinami ve své rodné vesnici. Dětí jako on jsou v Bangladéši statisíce, jen některé z nich však mají možnost chodit do školy, získat vzdělání a splnit si tak v budoucnu své dětské sny.

Sujona přivedl do vesnické školy Bisherkandi v roce 2006 jeho strýc, během prvních let se chlapec naučil číst, psát, počítat a osvojil si základy angličtiny. Dnes je ze Sujona osmák, navštěvuje internátní školu KMMS a doufá, že bude moct dokončit dvanáctou třídu a získat středoškolské vzdělání, bez kterého je obtížné v Bangladéši najít kvalifikovanější práci. Jeho oblíbenými předměty jsou bengálština a matematika.

Sujon v roce 2008Když jsme Sujona potkali v roce 2008 poprvé (více viz video-příběh: Chodíme do školy… díky vám!), byl to nebojácný devítiletý kluk, soutěžil s kamarády ve skákání z mostu, uměl vylézt na palmu, chodil na místní vesnickou školu a bydlel se svou pětičlennou rodinou v domku z plechu. Za posledních šest let se toho hodně změnilo. Sujon vyrostl a také dospěl, nyní bydlí a studuje na internátní škole KMMS, kde se děti a mladí lidé učí mimo jiné také praktickým dovednostem. Sujon nejprve vypomáhal ve školní jídelně, protože však měl zkušenosti i s opravou motorů, v současné době se spolu s několika staršími studenty stará o údržbu vodních čerpadel, která se používají mimo jiné k zavlažování školních políček.

Sujonovi rodiče ani jeho starší bratr do školy nikdy nechodili. Všichni jsou proto rádi, že Sujon umí jako jediný číst a psát a zároveň doufají, že až dostuduje, bude schopný rodinu zajistit. Sujon si sám velmi váží šance, kterou chozením do školy dostává: „Jsem moc rád, že můžu chodit od první třídy do školy. Chci vystudovat, abych mohl získat dobrou práci, pomoci své rodině a postarat se o své rodiče.“

V blízkosti vesnice Bisherkandi, kde bydlí přibližně 700 rodin, není kromě několika malých soukromých škol žádná státní škola a Sujon tak může studovat jen díky dlouhodobé finanční podpoře dárce z Prahy, který chlapci hradí školné a ubytování na internátní škole KMMS. Zde kromě Sujona studuje ještě dalších 580 dětí a mladých lidí, z nichž téměř polovinu podporuje organizace ADRA ČR v rámci adresného dárcovství programu BanglaKids. Na škole současně probíhají také dva podpůrné projekty, jejichž cílem je posílit zdraví dětí a schopnost školy být méně závislá na vnější pomoci. Ve spolupráci s ADRA Bangladéš byla v roce 2011 dokončena výstavba čističky, která filtruje vodu z nedalekého rybníka a zajišťuje dostatečné množství pitné vody pro všechny děti, učitele a zaměstnance školy. Prostřednictvím druhého projektu Škole krávy, dětem mléko! získala škola letos deset dojných krav, které znamenají pravidelný přísun mléka a pomáhají tím zpestřit a zkvalitnit jídelníček studentů.

„Vzdělání hraje klíčovou roli v procesu podpory ekonomicky rozvojových zemí. Děti jako Sujon mají v dospělosti mnohem lepší příležitosti než jejichž rodiče, kteří do školy nikdy nechodili, vyjít z bludného kruhu chudoby a najít si kvalifikovanou práci. Investice do vzdělání tedy není pouze investicí do osudu jedince, nýbrž do budoucnosti celého Bangladéše,“
shrnuje filosofii programu BanglaKids koordinátorka Jarmila Szkutová.

 


Zdroj: tz ADRA


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz