Střípky z Afriky 9

FiftyFifty, společenský magazín.
Střípky z Afriky 9 na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Střípky z Afriky 9

FiftyFifty
Share

Střípky z Afriky 9

Pokud přiletí bílý IT odporník ze středu Evropy do Afriky s rodinou na dovolenou, nastane velmi intenzivní výměna informací mezi okolím a tímto ajtíkem. Zde je její částečný záznam. Akamba Industires: kombinace pravěké technologie, družstevní organizace a kapitalismu 1/2

V důsledku obratných arabských obchodnických praktik si téměř každý turista odváží z Afriky suvenýry a výrobky ze dřeva, které jsou zde hlavním obchodním artiklem. Pouliční obchodníci suvenýry nabízejí opravdu všude – na pláži, v hotelu, na ulicích, podél cest a při každé zastávce. Jsou vtíraví a neoblomní a jdou na věc velice protřele, používajíce přátelský tón s podáním ruky a představením se.
Dalším hlavním prodejním argumentem je pak to, že rukodělný výrobek sami a vlastnoručně opravdu vyrobili, takže dobře vědí, čeho je hoden a navrhovanou cenu obhajují. Tomu ovšem můžete věřit jenom do doby, než navštívíte speciální dřevořezbářské výrobní družstvo – Akamba Handcraft Industries na předměstí Mombasy.
Je to rozlehlý areál, kde se mezi keři a stromy táhnou stovky metrů primitivních přístřešků na kůlech beze stěn, s jednoduchou střechou z listí nebo rezavého plechu. Žádné zařízení, žádné pevné stavby, nic. Pod přístřešky sedí na zemi nebo na dřevěných židličkách na sedm tisíc(!) řezbářů, kterým se říká „carver“ a vyřezávají opravdu krásné dřevěné suvenýry. Zvedají hlavy od svých nožů a dlát, přátelsky se usmívají na zpocené a zaražené bílé turisty, kteří se mezi nimi proplétají a opatrně našlapují, aby nešlápli carverovi na nohu nebo na sošku. Ověšeni fotoaparáty se turisté snaží zachytit tu atmosféru dávné středověké manufaktury, protože pochopit ji asi nemohou.
Není zde žádná fréza, vrtačka nebo hoblovačka, žádná elektřina nebo voda. Jedinými nástroji jsou dláta, nože a lidské ruce. Vůně materiálu - ušlechtilých druhů afrických dřevin, ebenu, teaku a různých druhů ironwoods, který má každý carver pro svou potřebu u sebe. Podle stanov musí pracovat na přiděleném místě.
Co všechno v tom prachu a primitivních podmínkách opravdu vzniká, si turista uvědomí, až když přejde k východu, do družstevní prodejny. Tam, mezi tisíci drobnými figurkami anebo v lese žiraf všech velikostí, začne chápat, jak to všechno vlastně funguje.

Zdroj: Gentleman.cz

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz