Stíny digitální televize

FiftyFifty, společenský magazín.
Stíny digitální televize na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Stíny digitální televize

FiftyFifty
Share

Stíny digitální televize

Přechod z analogového televizního vysílání na digitální nemusí přinášet jen výhody. Jaké problémy nás čekají?

Švédsko, Finsko, Nizozemsko a Švýcarsko patří k zemím, kde je klasické analogové televizní vysílání minulostí. V dalších evropských státech je pozemní digitální vysílání zaváděno vedle analogového a plný přechod se plánuje na nejbližší léta. Německo by mělo být plně pokryto digitálním signálem DVB-T ještě letos, Francie v roce 2011, Velká Británie v roce 2012. Ani jiné země nezůstávají pozadu. V roce 2013 má převládnout digitální signál v Austrálii a v roce 2016 v Brazílii. V České republice by mělo být analogové vysílání definitivně opuštěno v letech 2010 až 2012.

ŠKODA MÍSTO UŽITKU

Kvalita obrazu a množství doplňkových funkcí jsou pro většinu zastánců digitálního vysílání dostatečným argumentem pro jeho nástup. Bude však třeba dořešit řadu dalších problémů, zejména nedostatečné pokrytí některých odlehlejších lokalit. Není ani jisté, zda v současnosti šířený standard DVB-T nebude časem nahrazen jiným. Asi největším zdrojem nesnází se může stát pásmo UHF, které bude po vypnutí analogového vysílání uvolněno pro jiné účely. Vlády již plánují prodej jednotlivých frekvencí soukromým zájemcům, především pro datové přenosy. Neberou při tom zřetel na interference, tedy na možnost vzájemného ovlivňování digitálního vysílání a jiných bezdrátových služeb. Vysokofrekvenční signály užívané například u bezdrátových počítačových sítí mohou signál digitální televize rušit podobným způsobem, jako dnes ruší mobilní telefon běžnou televizi. Výsledkem může být ještě horší obraz než u analogového vysílání, případně úplná ztráta obrazu.

UHF NA PRODEJ
Prodej uvolněných frekvencí pásma UHF může být zdrojem vysokých příjmů do státních rozpočtů. Tam, kde byl prodej již zahájen, není nouze o zájemce, mezi nimiž zpravidla nechybějí společnosti jako Google, Verizon nebo AT&T. Na pásmu UHF láká zejména možnost většího dosahu a pokrytí, než jaké nabízejí sítě Wi-Fi nebo jejich výkonnější obdoba WiMax. Pásmo UHF nabídne i nové možnosti pro rozvoj mobilního telefonování, které v současnosti pracuje na mikrovlnných frekvencích, stejně jako prostor pro rozvoj mobilních her a dalších služeb.
Provozovatelé digitálního vysílání se obávají, že kapesní mobilní přístroje nové generace budou pro kvalitu obrazu nebezpečnější, než se zdálo. Vysílají velmi silný signál, který může být do určité míry zaměněn za signál digitálního televizního vysílání. Digitální televizní přijímače jsou sice vybaveny filtry, které dokážou oddělit správné frekvence od nesprávných, ale mají určité limity. Pokud zaznamenají velmi podobnou frekvenci, nechají ji projít a způsobí rušení obrazu.

MOŽNOSTI OCHRANY
Pracovníci Evropské unie pro vysílání (EBU) se sídlem v Ženevě provedli několik testů, aby tuto možnost ověřili. Prokázalo se, že některé bezdrátové přístroje umístěné v blízkosti televizoru s digitálním tunerem mohou způsobit poruchy obrazu i zvuku. Interference mohou vznikat i v případě, že přístroj pracuje na jiné frekvenci, ale v pásmu UHF. V levnějších mobilních telefonech jsou skryty oscilátory, které působí nechtěné interference v rozsahu až dvanácti megahertzů po obou stranách frekvence, na níž pracují. Řešení tohoto problému je jednoduché. Stačí nechat neobsazená určitá ochranná pásma, která budou oddělovat mobilní komunikační zařízení od televize. To však telekomunikační společnosti odmítají s tím, že zmíněná omezení by bránila rozvoji nových služeb. Další možností je rozdělit ochranné pásmo na dvě poloviny a každou polovinu přidělit poskytovateli služby, který využívá frekvence opačné části.

NOVÉ PŘÍSTUPY
Skupina výrobců, mezi nimiž jsou společnosti Hewlett-Packard, Dell, Microsoft a Philips, usiluje o to, aby se dosavadní prázdné frekvence začaly využívat ke krátkovlnnému regionálnímu přenosu dat. V ochranné frekvenci by tak mohly vznikat bezdrátové sítě tvořené například herními přístroji pro on-line hry.
Microsoft a Philips vkládají velké naděje do systému tzv. kognitivního rádia (CR). Jde o inteligentní rádiový systém, který automaticky prohledává rádiové spektrum. Pokud v něm najde méně využívanou oblast, obsadí ji a v případě potřeby opět opustí. Kognitivní rádio by mělo pomáhat snižovat nežádoucí interference, ale podle americké Národní asociace provozovatelů vysílání není ani tato technologie bezpečná a může rušit televizi. Bitva o frekvence není ještě zdaleka dobojována.Zdroj: 100+1


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz