Stát kouří s námi

FiftyFifty, společenský magazín.
Stát kouří s námi na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Stát kouří s námi

FiftyFifty
Share

Stát kouří s námi

Evropské státy v posledních letech ještě zvýšily tažení proti tabáku. Z důvodů daňových i kulturně-sociálních se cigarety řadí mezi povolené návykové látky.

Ovšem s vědomím, že cigarety způsobují vážné zdravotní problémy i pasivním uživatelům, pokouší se jednotlivé státy jejich spotřebu omezit i za cenu různých administrativních a legislativních opatření. Tažení proti kouření je dnes celosvětovým trendem. Všechny evropské země se snaží o snižování počtu kuřáků, ať už preventivními programy, lékařskými bonusy pro nekuřáky, či zvyšováním spotřební daně u tabákových výrobků, což má za následek vyšší ceny této povolené návykové látky. Nejvíce mužů pravidelně kouří v Maďarsku (53%), Estonsku, Lotyšsku a Litvě (51%). Nejméně mužů naopak kouří ve Švédsku (18%) a na Maltě (16%). Nejvíce žen pravidelně kouří v Nizozemí a Maďarsku (30%). Nejméně žen naopak kouří v Portugalsku (8%) a na Maltě (7%).

Spotřební daň u cigaret v EU a ČR
Minimální výše spotřební daně u cigaret je v členských zemích Evropské unie stanovena na 57% z ceny. Procentuální část u cigaret od 1.3.2007 činí 27% a pevná část 0,88 Kč/kus, nejméně však 1,64 Kč/za kus. Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele. Základem daně pro pevnou část daně je množství vyjádřené v kusech. Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítává jako součet následujících položek:
a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem
b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů.

Čeká nás další zdražení?
S největší pravděpodobností dojde od příštího roku v Česku k dalšímu zvýšení daně u cigaret, protože Česká republika potřebuje mírně zvýšit spotřební daň z tabáku, aby byla v souladu s legislativou Evropské unie - spotřební daň u cigaret musí být dle této legislativy alespoň 57% maloobchodní ceny cigaret a nesmí být nižší než 64 euro na 1000 cigaret. V Česku přitom, i díky silné koruně, činí v současné době cca 60 euro za 1000 cigaret.

Nejvyšší zdanění cigaret je ve Francii, nejdražší jsou ve Velké Británii
Ceny cigaret se liší stát od státu. Nejvyšší spotřební daň u cigaret je ve Francii a Maďarsku (přes 64%). Naopak nejnižší je v Lotyšsku, Litvě a Slovensku (pod 50%). Východoevropské země mají nižší sazby daně, jsou však povinny ji co nejrychleji sjednotit. Při zohlednění spotřební daně i DPH zjistíme, že nejvyšší celkové zdanění cigaret je ve Francii (80,4%), Maďarsku (79,9%) a Polsku (79,4%), nejnižší je opět v Litvě (55,6%), Lotyšsku (60,3%) a Slovensku (65,8%). Nejdražší jsou cigarety ve Velké Británii, Irsku a Dánsku. Ve Velké Británie jsou cigarety dvojnásobně dražší než činí průměr za Evropskou unii. Do ceny cigaret se promítá výše spotřební daně a snaha vlád některých států omezit konzumaci cigaret. Naopak nejlevnější jsou cigarety v Pobaltských zemích (Estonsko, Litva a Lotyšsko). Existuje samozřejmě určitá závislost mezi cenou cigaret a jejich konzumací v jednotlivých zemích. V zemích, kde jsou cigarety poměrně drahé (Velká Británie, Irsko, Dánsko, Finsko, Švédsko), kouří mnohem méně obyvatel, než je průměr za Evropskou unii. Naopak v zemích, kde jsou cigarety levné (Estonsko, Lotyšsko, Litva či Slovensko), kouří mnohem více obyvatel.

Zdroj: Petr Gola, Primavikend.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz