Špatný zrak aneb Které oční vady lze operovat

FiftyFifty, společenský magazín.
Špatný zrak aneb Které oční vady lze operovat na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Špatný zrak aneb Které oční vady lze operovat

FiftyFifty
Share

Špatný zrak aneb Které oční vady lze operovat

Zrak je jedním z nejcennějších smyslů, co máme. Když oči přestávají sloužit, mohou pomoci moderní přístupy zaváděné v oční chirurgii. Nabízejí řadu možností, jak vidění vrátit ostrost a barvy. Které problémy konkrétně lze takto řešit a jakým způsobem?

Refrakční chirurgie oka

Refrakční neboli oční a optické vady vznikají jako důsledek špatného lomu světelných paprsků přicházejících do oka. Paprsky nesměřují na sítnici, střetávají se před nebo za ní. Vzniká tak neostrý obraz. K refrakčním vadám se řadí:
  krátkozrakost,
  dalekozrakost,
  astigmatismus,
  presbyopie.

Obor, který se zabývá řešením zmíněných vad, se nazývá refrakční chirurgie oka.


Pomáhá laser i umělá čočka

Existují různé metody upravující schopnost zaostřit, například:
  přetváření rohovky,
  implantace čočky (vložení nové, funkční čočky),
  LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis) – metoda, kdy se k vymodelování rohovky využívá laser.

U lidí s krátkozrakostí snižují techniky refrakční chirurgie zakřivení rohovky, která je příliš vyklenutá, respektive strmá. V důsledku delšího oka nebo strmější rohovky se předměty promítají před sítnicí – po zákroku se pak posunou blíže nebo přímo na sítnici. Dalekozrací lidé mají krátké oko či příliš plochou rohovku. Operací se objekty, původně se promítající za sítnicí, přiblíží více k sítnici nebo přímo na ni. Astigmatismus se řeší přetvářením rohovky nepravidelného tvaru tak, aby byl povrch hladký a souměrný.


Likvidace šedého zákalu

Šedý zákal (katarakta) vzniká, když se ztrácí přirozená čirost oční čočky. Ve většině případů se jedná o důsledek procesu stárnutí. Někdy ale může být tento problém přítomen již při narození nebo se rozvine po zranění, chemickém poškození či působením drog. Operace šedého zákalu spočívá ve vyjmutí nebo vyprázdnění a nahrazení postižené čočky novou. V lokální anestezii provede chirurg řez na straně rohovky. Zařízení, které vysílá ultrazvukové vibrace, rozbije čočku na drobné fragmenty – ty se z malého řezu vysají. Poté chirurg nahradí čočku novou, umělou. Tento postup se nazývá implantace nitrooční čočky. Modernější metody využívají k řešení katarakty laserové technologie.
  Výkon pomáhá obnovit normální vidění, snižuje závislost na nošení brýlí a nevyžaduje žádnou další péči.
  Zákroku se není třeba obávat, provádí se ambulantně, takže nemusíte v nemocnici déle pobývat.
  Lékaři obvykle neodstraní šedý zákal na obou očích najednou, je zde nutný určitý časový odstup.
 

Když onemocní sklivec či sítnice

Vitreoretinální chirurgie je obor, který zahrnuje metody operační léčby chorob sklivce (corpus vitreum) a sítnice (retina). Různé přístupy vitreoretinální chirurgie mohou obnovit, zachovat nebo zlepšit zrak v řadě případů, například při:
  krvácení do sklivce,
  degenerativním onemocnění sítnice,
  odchlípení sítnice,
  zákalce sklivce,
  postižení makulární díry.

Všechny zákroky jsou obvykle prováděné ambulantně.


Zdroj: Zelený zákal.cz  


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz