= imagesy($input)) { $width = $maxWidth; $height = imagesy($input) * ($width / imagesx($input)); } else { $height = $maxHeight; $width = imagesx($input) * ($height / imagesy($input)); } if($fill == true) { $output = imagecreatetruecolor($maxWidth, $maxHeight); $xMove = $maxWidth/2 - $width/2; $yMove = $maxHeight/2 - $height/2; } else { $output = imagecreatetruecolor($width, $height); $xMove = 0; $yMove = 0; } $bgColor = imagecolorallocate($output, 220, 220, 220); imagefill($output, 0, 0, $bgColor); imagecopyresampled($output, $input, $xMove, $yMove, 0, 0, $width, $height, imagesx($input), imagesy($input)); if($return) imagejpeg($output, null, 80); else imagejpeg($output, $target, 80); imagedestroy($input); imagedestroy($output); } $slozka="/home6/rozumnei/public_html/fiftyfifty-cz/img/contest/2008-foto/02-metafora/"; $www="/img/contest/2008-foto/02-metafora/"; $handle=opendir($slozka); $i=0; $j=0; while (false!==($file = readdir($handle))) { if (strpos($file,'.txt')!==false) { if (!file_exists($slozka.str_replace('.txt','_t.jpg',$file))) { $velky=$slozka.str_replace('.txt','.jpg',$file); $maly=$slozka.str_replace('.txt','_t.jpg',$file); resizeImageM($velky, $maly, 140, 140, true, false); } $soubor[$i]=$file; $i++; } } closedir($handle); @sort($soubor); function vypis_soubory($s) { global $slozka, $www; $fulltext = ""; for($i=0;$i

"; $text.= ''; $text.= ''.trim($txt[1]).'
'; $text.= ''.trim($txt[0]).'
'; $text.= "

\n"; $fulltext = $text . $fulltext; } return $fulltext; } function vypis_detail($s) { global $slozka, $www, $fototitle; $fp = fopen ($slozka.$s.".txt", "r"); $txt=explode(";",fread($fp,filesize($slozka.$s.".txt"))); fclose($fp); $img = imagecreatefromjpeg($slozka.$s.".jpg"); $w= imagesx($img); $h= imagesy($img); imagedestroy($img); $fototitle =" ".trim($txt[1])." "; $text = "
"; $text.= "

autor: ".trim($txt[0])."

"; $text.= "
".trim($txt[1])."
"; $text.= "

".trim($txt[2])."

"; $text.= ''.trim($txt[1]).''; $text.= "

"; $text.= "
\n\n
zpět na přehled fotografií"; return $text; } $detail = @$_GET["detail"]; if ($detail=='') { $ctext=vypis_soubory($soubor); $ctitle="přehled fotografií"; } else { $ctext=vypis_detail($detail); $ctitle=$fototitle." - detail fotografie"; } ?> Soutěže > soutěže Vyfoťte svého Mrazíka

Soutěže > soutěže Vyfoťte svého Mrazíka

FiftyFifty, společenský magazín.
Soutěže > soutěže Vyfoťte svého Mrazíka na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Soutěže > soutěže Vyfoťte svého Mrazíka

FiftyFifty

pořádá: FiftyFifty a METAFORA

Vyfoťte svého Mrazíka

obrázek + triko s logem FiftyFifty.cz

Pravidla soutěže naleznete v článku Vyfoťte svého Mrazíka

Výhry:
1. místo: kniha Atlas duše, těla a ducha + triko s logem FiftyFifty.cz
2. místo: kniha Atlas duše, těla a ducha + plátěná nákupní taštička s logem FiftyFifty.cz
3. místo: kniha Atlas duše, těla a ducha

\"Metafora\"


Kniha Atlas duše, těla a ducha

Dokonalá obrazová publikace mapující fyzickou i duchovní stránku člověka
Tato kniha se snaží čtenáře seznámit s rozličným pojetím lidského těla, duše a ducha podle toho, jak je vidí několik odlišných kultur. Začínáme západním, ortodoxním pohledem na anatomii a fyziologii. Zde se věnujeme tělu, od kostry až po imunitní systém a s pomocí skvělých ilustrací jsou srozumitelně vysvětleny všechny jeho funkce.
Poté se podíváme na metody sledování a zlepšování tělesného a duševního zdraví, jako jsou osteopatie, akupunktura, iridologie, reflexologie a nakonec se seznámíme s holistickými teoriemi o spojení člověka s vesmírem...
Z těchto teoretických základů pak autor vychází při popisu nejrůznějších pohledů na tělo pocházejících z různých starobylých nauk včetně indického systému čaker, čínského systému meridiánů, stromu života kabaly nebo víry západoafrických šamanů.

Vyfoťte svého Mrazíka a můžete vyhrát, foto posílejte na zima@fiftyfifty.cz

Nezapomeňte se zaregistrovat pro případ, že ještě registrováni nejste. E-mail odesilatele společně s e-mailem v registraci je rozhodující pro identifikaci uživatele. Zasílejte maximálně 3 fotografie.

VÝHERCI BUDOU ZVEŘEJNĚNI V PONDĚLÍ 10.3.!
OMLOUVÁME SE ZA ZDRŽENÍ, ALE NENÍ LEHKÉ VYBRAT TY NEJLEPŠÍ. DĚKUJEME.


Fotografie v soutěži:


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz