Soutěže > Ve světle meditace

FiftyFifty, společenský magazín.
Soutěže > Ve světle meditace na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Soutěže > Ve světle meditace

FiftyFifty

pořádá: nakladatelství Práh

Ve světle meditace

obrázek Ve světle meditace

Mike George

Příručka k meditaci a duchovnímu vývoji

Není náhoda, že meditační praxe je jádrem téměř všech velkých duchovních tradic a cest k moudrosti. Meditace vždy byla nejúčinnější cestou ke ¬zkoumání a porozumění záhadě a kráse našeho ducha, posílení našeho skutečného já a zjištění významu a smyslu našeho života. Je rovněž prvním a nejdůležitějším krokem k obnovení našeho osobního vztahu s Bohem.

Tato kniha je věnována
těm, kteří hledají v životě nejhlubší mír, největší lásku a nejopravdovější štěstí
těm, pro které není vše tím, čím se jeví být, ale nedokáží jasně vidět,
co se skrývá za jevy
těm, kteří se chtějí dozvědět, co je pravda a co iluze
těm, kteří vědí, že se k sobě nechovají poctivě a chtějí žít opravdověji a plněji
těm, kteří si uvědomují, že se náš svět ocitl na pokraji dramatické a hluboké
proměny a cítí, že v ní mají sehrát důležitou roli
těm, kteří vědí, že se v dnešním světě projevuje vyšší síla a slyší její tiché volání,
aby jí byli k dispozici
těm, kteří se chtějí přesně dozvědět, kdo jsou a proč jsou vůbec tady

3x výhra: kniha Ve světle meditace

Odpověď na soutěžní otázku najdete na www.prah.cz

Kolik stran má kniha Ve světle meditace?
tato soutěž neprobíhá :: přehled soutěží

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz