Soutěže > Atlas jazyků

FiftyFifty, společenský magazín.
Soutěže > Atlas jazyků na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Soutěže > Atlas jazyků

FiftyFifty

pořádá: METAFORA

Atlas jazyků

obrázek Atlas jazyků

Vznik a vývoj jazyků napříč celým světem…

Komplexní přehled jazykových rodin, jejich rozšíření a problematiky vás uvede do zajímavé říše jazyka a lingvistiky. V detailním výčtu jazykových rodin každé oblasti na světě jsou často odhaleny unikátní rysy gramatiky a slovní zásoby, doložené archeologickými nálezy a ovlivněné historickými, kulturními, sociálními fakty i politickými dopady.

Vývoj jazyků je vylíčen a doplněn mnoha příklady spolu s fotografiemi starobylých nálezů, rukopisů, pamětihodností a soch. Atlas jazyků poskytuje nápaditým a vyčerpávajícím způsobem vzrušující průnik do jedinečného lidského komunikačního řádu – do daru řeči.

V knize naleznete: přes 30 barevných map rozložení největších světových jazykových rodin, přes 40 hlavních světových abeced, přes 100 barevných fotografií.

3x výhra: kniha Atlas jazyků

Odpověď na soutěžní otázku najdete na www.metafora.cz

Vývoj kolika jazyků v knize naleznete?
tato soutěž neprobíhá :: přehled soutěží

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz